Robert van Bendegem

06 - 25 05 18 50

Leer mij beter kennen

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het ondernemerschap van partijen die opereren op het snijvlak van overheid & markt. Met elkaar in een dynamisch speelveld dé strategie bepalen die werkt en bijdraagt aan de kwaliteit van leven is mijn uitdaging. Ik ben dan ook het beste te typeren als een gedreven organisatieadviseur met een maatschappelijk hart.

Voor onze klanten maar ook bij Atrivé zet ik mij in voor vraagstukken rondom strategie, governance, samenwerking & fusie en organisatieverandering. Samen met directies, raden van commissarissen, managementteams en/of belanghouders in het maatschappelijk middenveld werken we aan het beste resultaat. Sinds 2015 ben ik directeur van Atrivé. Vanuit deze rol draag ik bij aan de algehele ontwikkeling & positionering van ons adviesbureau. 

Sterk op inhoud en proces zie ik mijzelf als een teamspeler, mensgericht en in staat om op én tussen meerdere niveaus te schakelen. Nieuwe ontwikkelingen maak ik mij snel ‘eigen’. Opdrachtgevers, collega’s maar ook vrienden omschrijven mij als een verbindende persoonlijkheid, sociaal bewogen, accuraat, humoristisch en tegelijkertijd doortastend gericht op het bereiken van resultaat.

Robert:

"Waarom moeilijk doen als het samen kan."

Mijn expertises

Mijn projecten

Ondernemingsplan De Goede Woning Zoetermeer
De route naar samenwerking of fusie
Samenwerking en fusie

Naar een ondernemingsplan voor De Goede Woning Zoetermeer 2019-2021

Samen met bestuur, management en medewerkers van De Goede Woning (DGW) Zoetermeer stelt Atrivé een strategisch plan op voor de aankomende jaren. Niet alleen een plan wat antwoord dient te geven op de volkshuisvestelijke opgaven, maar ook een plan die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie.

Lees meer

VTW-handreiking ‘De route naar samenwerking of fusie; hoe organiseer je dat?’

In opdracht van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft Atrivé in 2017 de handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ geschreven. Een praktische handreiking voor commissarissen en bestuurders.

In 2020 schreef Atrivé voor de VTW een actualisatie. 

Lees meer

Begeleiding van diverse fusietrajecten

Atrivé begeleidt corporaties in het traject naar samenwerking of fusie. Voorbeelden van fusies die ik de afgelopen jaren heb begeleid zijn:

  • Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld (eind 2017)
  • Eind 2017Woningstichting Vaals en Woningstichting GulpenEind (juni 2018)
  • De Kleine Meierij en Sint Joseph (juli 2019)

Neem contact met mij op.

Leg je vraag voor en ik overleg graag met je wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem