Robert van Bendegem

06 - 25 05 18 50

Leer mij beter kennen

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het ondernemerschap van partijen die opereren op het snijvlak van overheid & markt. Met elkaar in een dynamisch speelveld dé strategie bepalen die werkt en bijdraagt aan de kwaliteit van leven is mijn uitdaging. Ik ben dan ook het beste te typeren als een gedreven organisatieadviseur met een maatschappelijk hart.

Voor onze klanten maar ook bij Atrivé zet ik mij in voor vraagstukken rondom strategie, governance, samenwerking & fusie en organisatieverandering. Samen met directies, raden van commissarissen, managementteams en/of belanghouders in het maatschappelijk middenveld werken we aan het beste resultaat. Sinds 2015 ben ik directeur van Atrivé. Vanuit deze rol draag ik bij aan de algehele ontwikkeling & positionering van ons adviesbureau. 

Sterk op inhoud en proces zie ik mijzelf als een teamspeler, mensgericht en in staat om op én tussen meerdere niveaus te schakelen. Nieuwe ontwikkelingen maak ik mij snel ‘eigen’. Opdrachtgevers, collega’s maar ook vrienden omschrijven mij als een verbindende persoonlijkheid, sociaal bewogen, accuraat, humoristisch en tegelijkertijd doortastend gericht op het bereiken van resultaat.

Robert:

"Waarom moeilijk doen als het samen kan."

Mijn expertises

Mijn projecten

Ondernemingsplan De Goede Woning Zoetermeer
Fusie Woningstichtingen Vaals & Gulpen
Duurzaamheidsdag WBO Oldenzaal
Zelfevaluatie RvC Rhiant
Met het vizier op samenwerking/fusie

Naar een ondernemingsplan voor De Goede Woning Zoetermeer 2019-2021

Samen met bestuur, management en medewerkers van De Goede Woning (DGW) Zoetermeer stelt Atrivé een strategisch plan op voor de aankomende jaren. Niet alleen een plan wat antwoord dient te geven op de volkshuisvestelijke opgaven, maar ook een plan die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie.

Lees meer

Fusie Woningstichting Vaals & Woningstichting Gulpen

In 2017 hebben Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen besloten om de mogelijkheid van fusie te onderzoeken. Nu de instemming van de minister in augustus 2018 is verleend, is de fusie per 1 januari 2019 een feit.

 

Lees meer

Inspirerende duurzaamheidsdag voor de RvC en het MT van WBO Oldenzaal

Op 13 september heb ik voor de RvC en het MT van WBO Oldenzaal een inspirerende duurzaamheidsdag mogen organiseren. De insteek: een kijkje in de keuken bij andere bedrijven die stevig aan de weg timmeren op het terrein van duurzaamheid. Met onder meer een bezoek aan ‘Slim opgewekt’, het industriepark de Kleefse Waard in Arnhem en een adviesbureau die bezig is met de ontwikkeling van energieopslag in zeezout hebben we ons niet alleen laten inspireren maar ook lessen getrokken voor de toekomst.

Ook op zoek naar inspirerende dag onder begeleiding van Atrivé? We vernemen graag!

Zelfevaluatie RvC Rhiant

Jaarlijks voert Atrivé meerdere zelfevaluaties uit voor Raden van Commissarissen. Zo zijn RvC’s verplicht om eens in de twee jaar een zelfevaluatie uit te voeren onder externe begeleiding. Bij Rhiant is hierbij gebruik gemaakt van de teamrollen van Belbin; deze methode helpt om talenten in samenwerking te herkennen en te benutten.

 

Lees meer

Publicatie handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ voor de VTW

In opdracht van de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft Atrivé in 2017 de handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ geschreven. Het is een praktische handreiking voor commissarissen en bestuurders, mede gevoed vanuit onze kennis en expertise van zowel regelgeving als de dagelijkse praktijk.

Lees meer

Neem contact met mij op.

Leg je vraag voor en ik overleg graag met je wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem