John van Es

06 - 25 05 18 18

Leer mij beter kennen

Samen met mensen verbinding zoeken om met elkaar de slagkracht te vergroten en plezier te beleven; dat is mijn drijfveer.

Het gedrag van mensen als individu en het gedrag van mensen  in een organisatie is voor mij het meest boeiende vakgebied. Het is een bekend cliché om te roepen dat de mensen in de organisatie het succes zijn van een organisatie, maar toch is er niets anders om een organisatie succesvol te laten zijn.

Mijn expertise en 30 jaar ervaring ligt binnen het brede vlak van organisatieontwikkeling in verbinding met HR-vraagstukken. Binnen dit brede werkveld begeleid ik projecten op het gebied van de harde kant; organisatietransities, herinrichten van organisaties, beloningsvraagstukken, wervingsopdrachten, ontwikkelen van HR-gesprekscyclus en de zachte kant;  teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, teameffectiviteit en vaardigheidsassessments. Soms als project en regelmatig als interim HR-manager.

John:

"Het ontdekken en verbinden van talenten geeft slag- en daadkracht."

Mijn expertises

Mijn projecten

Onderzoek Handboek Functie-indeling Woondiensten
Werving en selectie RvT lid
Herijking inrichting organisatie Dunavie
Actualiseren functiehandboek Intermaris
Competentiemanagement
Fusiebegeleiding personele integratie
Werving en selectie beleidsmedewerker

Werkgroep Aedes; herziening handboek functie-indeling woondiensten

CAO-partijen hebben afgesproken gedurende de looptijd van deze CAO een gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar het Handboek Functie-indeling Woondiensten. Ik ben gevraagd hierbij namens de werkgevers zitting te nemen in het onderzoeksteam. Kern van het onderzoek is de vraag of er een onderhoudsslag (qua vorm en inhoud) noodzakelijk is. CAO-partijen nemen na dit onderzoek een beslissing over het al dan niet aanpassen van het Handboek. 

Werving en selectie RvT lid Samen Thuis Zorg Leudal

De stichting Samen Thuis Zorg Leudal is een maatschappelijk gedragen initiatief waarin voornamelijk vrijwilligers kortdurenden palliatieve en herstelzorg verlenen. In het voormalige klooster in Haelen is een fantastische omgeving gevonden om deze zorg te verlenen. Om het vrijwillige bestuur te ondersteunen in de uitoefening van hun taken wordt een volledige nieuwe raad van toezicht geworven.

Lees meer

Herijking inrichting organisatie Dunavie

Dunavie heeft de wens uitgesproken om de organisatie door te lichten en functies opnieuw onder de loep te nemen en te herijken. Daarvoor wordt er een nieuw functiehandboek opgesteld conform CAO-Woondiensten en de CATS-methodiek.

Actualiseren functiehandboek Intermaris

Regelmatig moeten bij Intermaris functie worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Ik pas functies aan en overleg met leidinggevenden en geef een advies over het indelingsbesluit.

Begeleiding competentiemanagement in relatie tot beoordelenOFW Dronten

OFW heeft het besluit genomen om de mensen meer verantwoordelijkheid te geven in hun eigen ontwikkeling, waarbij ook gestuurd wordt op professionaliteit, deskundigheid en eigen verantwoording. Dit proces begeleid ik.

Fusiebegeleiding personele integratie Domus en Woongoed-2D

Domus en Woongoed-2D hebben de intentie uitgesproken om met elkaar te gaan fuseren. Ik begeleid de personele integratie.

Werving en selectie beleidsmedewerker voor de huurdersraad van Vestia

De huurdersraad van Vestia zoekt voor hun ondersteuning een beleidsmedewerker.

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es