Janine Boers

06 - 25 05 18 03

Leer mij beter kennen

Samen maatschappelijke meerwaarde creëren: krachtig, verbonden en dienstbaar

Aantrekkelijke regionale woonvisies met sturingskracht, betekenisvolle prestatieafspraken met uitvoeringskracht, vitale allianties in wijken en dorpen, krachtige bewonersparticipatie, ondernemingsplannen met focus, zelfsturende teams, gezonde werkgemeenschappen en verbonden professionals.

Senior adviseur strategie en ontwikkeling

Sinds 2006 werk ik als senior adviseur bij Atrivé, waarvan drie jaren  als directeur personeel en ontwikkeling. Gegroeid tot een ervaren procesbegeleider van complexe besluitvormingsvraagstukken, vaak voor meerdere opdrachtgevers en belanghebbenden. Naast (fysiek-ruimtelijke) transitievraagstukken voor overheden, markt en maatschappelijke organisaties, ben ik als adviseur ook betrokken bij talent- en leiderschapsontwikkeling, coaching en training.

 

Thuis in diverse rollen

Van doortastende projectmanager, verbindende katalysator, enthousiasmerende gespreksleider tot spiegelende coach. De kern van mijn talenten draait in essentie om 1 ding: beweging en verbinding weten te creëren. Het is wat ik al mijn leven lang doe. Van het ingezette spel op het schoolplein tot 7 wethouders ‘verleiden’ samen door de bocht te gaan. Soms via de weg van de inhoud, soms via de weg van de relatie en soms via de weg van het proces. Proactiviteit en wederzijdse afhankelijkheid zijn voor mij belangrijke handelingsperspectieven.

Eén verlangen staat altijd centraal:

...echt contact maken en bijdragen aan de groei van mensen, organisaties en gebieden. Hiervoor stel ik mijn hoofd, hart, handen en een vleugje Twentse tongval beschikbaar. Krachtig, verbonden en dienstbaar. Elke professional wil bijdragen aan het succes van zijn organisatie, gezien en gewaardeerd worden! Zo simpel is het.

Janine:

"Zelfinzicht is de sleutel tot elk veranderproces."

Mijn expertises

Mijn projecten

Ontwikkeling Beter Wonen Almelo
Samen dorpskrachten ontketenen
Geslaagd participatielab met huurders
Nieuwe woonvisie Gouda
Woonstede: samen, simpel, doen
Een verhaal over leiderschap
Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk

Resultaten koersgericht ontwikkeling Beter Wonen Almelo

In het kader van de verduurzaming van arbeidsorganisaties kunnen organisaties ESFsubsidie aanvragen voor een ontwikkeltraject. Beter Wonen Almelo maakte hier gebruikt van. Onder leiding van Janine Boers en Daan Dorr van Atrivé voerden teamleden van vier teams van Beter Wonen Almelo samen met hun manager en teamleider op tal van manieren ‘een indringende dialoog’.   

Lees meer

Samen dorpskrachten ontketenen

Gemeenten zoeken naar nieuwe wegen om de vitaliteit in dorpen te versterken. Verbinding maken en verbonden raken! Daar gaat het om. Samen het dorp toekomstbestendig maken. Het draait daarbij om alle facetten: wonen, werken en leven.

Lees meer

Geslaagd participatielab met huurders

In het Participatielab gingen we aan de slag met de nieuwe context waarbinnen huurdersorganisaties opereren. Huurders hebben immers meer invloed gekregen om waarde toe te voegen. Net zo belangrijk als de wet, is het daadwerkelijk gebruik maken van die mogelijkheden. Waar we naar op zoek gingen in het Participatielab was het 'inspirerend' leren met en van elkaar en dat is zeker geslaagd.

Lees meer

Nieuwe woonvisie Gouda

De vertaalslag van actuele woonvisie naar concreet uitvoeringsprogramma.

 

 

Lees meer

Woonstede: samen, simpel, doen

Teamcoaching als onderdeel van de veranderaanpak.

 

 

Lees meer

Een verhaal over leiderschap

 l’escaut staat aan de vooravond van implementatie van resultaatverantwoordelijke teams. Atrivé ondersteunt hierin. Verrassende gesprekken met Insights Discovery als basis.

Lees meer

Regionale woningmarktstrategie Land van Cuijk

Een creatief proces van oplossingen zoeken voor vraagstukken.

 

 

 

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers