Hanjo Lagas

06 - 25 05 17 88

Leer mij beter kennen

Al bijna 25 jaar ondersteun ik opdrachtgevers in de publieke sector met organisatieadvies dat leidt tot een positieve organisatieontwikkeling. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Dat is wat ik doe voor woningcorporaties, gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en ministeries. Organisaties beter laten presteren door toevoeging van (voor hen) nieuwe inzichten: dat mag je van mij verwachten als organisatieadviseur. Ik ondersteun organisaties bij organisatieontwerp en organisatieontwikkeling, en bij het maken van strategische keuzes. Keuzes die het verschil maken, realistisch zijn en draagvlak hebben bij alle stakeholders. Keuzes die meteen kunnen worden omgezet in actie. Ik ga pas weg als het echt werkt.

Mijn interesse en expertise ligt op het gebied van strategieformulering, (digitale) businessmodellen, positionering en het implementere van gemaakte keuzes. Wijziging in wetgeving en voortschrijding in technologie zet ketens, businessmodellen en organisatiestructuren op hun kop. Aan ons, organisatieadviseurs van Atrive, de uitdaging hier een werkend antwoord op te vinden.

Bij Atrivé zijn we er trots op dat we in de markt bekend staan als degelijk en betrouwbaar. Onze adviezen baseren we graag op de juiste gegevens, verzameld door gedegen onderzoek. Binnen Atrivé ben ik als directeur speciaal verantwoordelijk voor de expertise "Onderzoek" en zorg ervoor dat we ons imago van degelijk en betrouwbaar "waar" maken.

Binnen en buiten Atrivé houd ik me ook graag bezig met de ontwikkeling van jonge mensen. Zo begeleid ik als extern deskundige voor Fontys Hogescholen studenten Financieel Management. Het enthousiasme wat ik zelf nog steeds voel voor mijn vak, breng ik graag over op jonge mensen.

Mijn expertises

Mijn projecten

Ontwerp organisatiestructuur Patrimonium Groningen
Toekomstvisie De Voorzorg Hoensbroek
Ondernemingsplan Woningstichting Maasdriel
Fusie woningstichtingen Vaals & Gulpen

Ontwerp organisatiestructuur Patrimonium Groningen

Atrivé is door Patrimonium eind 2017 gevraagd om haar te helpen haar organisatie te moderniseren. Patrimonium heeft gekozen voor het driekamermodel als sturingsconcept.

 

Lees meer

Toekomstvisie De Voorzorg Hoensbroek

Op verzoek van de bestuurder van de Voorzorg is met een kernteam uit de organisatie te toekomstvisie voor de corporatie geformuleerd. Bij het formuleren van deze visie zijn met interactieve werkvormen alle medewerkers betrokken.

 

 

 

Lees meer

Procesbegeleiding en het opstellen van het ondernemingsplan Woningstichting Maasdriel

Atrivé heeft Woningstichting Maasdriel begeleid bij het opstellen van een nieuw ondernemingsplan voor de periode 2018 – 2022. Belangrijk was een intensieve betrokkenheid van zowel medewerkers als belangenhouders.

 

Lees meer

Due dilligence (financieel) en verdiepend risico-onderzoek t.b.v. fusie Vaals Gulpen

In 2017 hebben woningstichting Vaals en woningstichting Gulpen besloten om de mogelijkheid van fusie te onderzoeken. Alvorens het formele besluitvormingsproces in te gaan, is begonnen met een Due dilligence (financieel) en verdiepend risico-onderzoek naar de positie van beide woningstichtingen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk. Dit onderzoek diende mede als voorbereiding op de WSW-aanvraag. Op basis van de verkregen inzichten is de intentie tot fusie verder uitgewerkt. Nu de instemming van de minister in augustus 2018 is verleend, is de fusie per 1 januari 2019 een feit.

Lees meer

Neem contact met mij op.

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas