Gerrit van Vegchel

06 - 52 67 01 12

Leer mij beter kennen

Gerrit van Vegchel was eerder werkzaam als management consultant bij Atrivé. Naast strategieontwikkeling en begeleiding van fusie en overnames was hij als consultant ook betrokken bij (fysiek-ruimtelijke) transitievraagstukken van overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Hij maakte in 2002 een overstap naar Woonmaatschappij/Ymere en was als directeur strategie onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van een (portefeuille)strategie en de organisatieontwikkeling. In 2007 werd hij directeur Strategie van het Nederlandse vastgoedontwikkelingsbedrijf van ING Real Estate waar hij de uitbouw en de afbouw van de organisatie mede aanstuurde. Als (statutair) directeur heeft hij een ruime ervaring met de aansturing en transities van organisaties.

Gerrit van Vegchel heeft als (onafhankelijk) fulltime voorzitter van de Stadsregio Parkstad Limburg (WGR+ regio) een ruime bestuurlijke regionale en grensoverschrijdende ervaring. Binnen de regio was hij vanaf eind 2010 tot begin 2014 verantwoordelijk voor de transformatie opgave en de ontwikkeling van nieuw elan en verdienmogelijkheden. Onder zijn leiding heeft de transformatie van de beleidsorganisatie naar uitvoeringsorganisatie plaatsgevonden en is een regionale woonstrategie met sloop en nieuwbouwprogramma en andere marktinterventies ingezet. Daarnaast heeft hij een impuls gegeven aan het regionaal economisch beleid en gezorgd voor innovatie en nieuw elan (IBA). 

 

Gerrit:

"Samen het verschil maken met een strategische aanpak van complexe (transformatie)vraagstukken bij woningcorporaties, overheden en marktpartijen."

Mijn expertises

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel