Bart Jansen

06 - 25 05 17 85

Leer mij beter kennen

Verduurzaming in (eigen) energievoorziening maakt ons minder afhankelijk van dominante fossiele energie. Met isolatie en zonnepanelen zetten we een eerste stap. Nu nog ruimteverwarming en het verwarmen van tapwater aanpakken. Maar hoe doe je dat?

 

Mijn drijfveer is het verduurzamen van onze energievoorziening. Energie is letterlijk de motor in ons bestaan. Hoe je die energie opwekt en benut, dat maakt je bestaan meer of minder duurzaam. Duurzame energieopwekking en duurzaam energiegebruik lijkt een eenvoudige keuze. Toch blijkt het in de praktijk moeilijk om dit voor elkaar te krijgen; zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw. Graag ga ik samen met mijn opdrachtgevers op zoek naar antwoorden op deze vragen en manieren om te verduurzamen.

 

 Bart:

"Het is tijd om te gaan doen!"

 

 

Je kunt mij bellen voor:

 • Duurzaamheidsbeleid evalueren en aanscherpen
 • Verduurzamen van de MJOP
 • Energielabels
 • Certificering EPBD
 • Opleiding EPA-W
 • WWS-punten
 • Warmtewet
 • Zonne-energie
 • Lente Akkoord
 • Energieakkoord
 • (CO2-)monitoring

Mijn expertises

Mijn projecten

Atrivé ontwerpt CO2-monitor voor Stadgenoot
CO2-monitor: doorontwikkeling
Aan de slag met de Aedes Routekaart! Atrivé helpt.
Atrivé verzorgt kennissessies over uitrol zonnepanelen bij corporaties

Atrivé ontwerpt CO2-monitor voor Stadgenoot

Tot op heden wordt in de sociale huursector nog veelvuldig op Energielabels en Energie-Indexen (EI) gestuurd als het gaat om de verduurzaming van de woningvoorraad. Doelstellingen op de korte termijn vragen ook om een dergelijke benadering. Bovendien zijn de subsidies hier ook op ingericht. De lange termijn doelen richten zich echter op het terugdringen van de CO₂-uitstoot tot CO₂-neutraal. Ook doelen zoals ‘gasloos’ (met de bedoeling zonder fossiele energie te verwarmen) zijn niet goed te meten aan de hand van Energielabels en EI’s.

Lees meer

CO2-monitor: vervolgproject, interesse en doorontwikkeling

De CO2-monitor wordt doorontwikkeld. We streven ernaar om vóór zomer 2019 de nieuwe versie gereed te hebben. Er is veel interesse voor. Bedoeling is dat dan ook op regionaal niveau kan worden samengewerkt en gemonitord.

Lees meer

Aan de slag met de Aedes Routekaart! Atrivé helpt.

In voorjaar 2018 heeft Aedes de corporaties gevraagd de "Routekaart CO2-neutraal 2050" in te vullen. Alle corporaties kunnen vanaf dat moment officieel aan de slag met hun plannen voor een CO2-neutraal 2050!

Lees meer

Atrivé verzorgt kennissessies over uitrol zonnepanelen bij corporaties

Op 10 april en 17 mei 2018 verzorgde Atrivé twee kennissessies over de uitrol van zonnepanelen bij Veluwonen.

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Bart Jansen
T: 06 - 25 05 17 85
E:b.jansen@atrive.nl
LinkedIn
Bart Jansen