Bart Jansen

06 - 25 05 17 85

Leer mij beter kennen

Verduurzaming in (eigen) energievoorziening maakt ons minder afhankelijk van dominante fossiele energie. Met isolatie en zonnepanelen zetten we een eerste stap. Nu nog ruimteverwarming en het verwarmen van tapwater aanpakken. Maar hoe doe je dat?

 Mijn drijfveer is het verduurzamen van onze energievoorziening. Energie is letterlijk de motor in ons bestaan. Hoe je die energie opwekt en benut, dat maakt je bestaan meer of minder duurzaam. Duurzame energieopwekking en duurzaam energiegebruik lijkt een eenvoudige keuze. Toch blijkt het in de praktijk moeilijk om dit voor elkaar te krijgen; zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw. Graag ga ik samen met mijn opdrachtgevers op zoek naar antwoorden op deze vragen en manieren om te verduurzamen.

Je kunt mij bellen voor:

  • CO2-monitoring en -forecast
  • MeerJarenPlanning energiemaatregelen
  • Zonne-energie
  • Energielabels (kwaliteitscontroles en projectcoördinatie)
  • Certificering EPBD
  • Opleiding EPA-W
  • Warmtewet

Bart:

"Het is tijd om te gaan doen!"

Mijn expertises

Mijn projecten

Atrivé richt CO2-monitor in voor AFWC
CO2-monitor: doorontwikkeling
Aan de slag met de Aedes Routekaart! Atrivé helpt.
Keuzematrix exploitatievormen zonnepanelen
Atrivé verzorgt kennissessies over uitrol zonnepanelen bij corporaties

Atrivé richt CO2-monitor in voor AFWC

De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) gaat met de door Atrivé ontwikkelde CO2-monitor de verduurzaming van de Amsterdamse sociale huurwoningen volgen. Op deze manier ontstaat een eenduidig beeld van de gehele sociale huurwoningvoorraad in de stad. Hiermee zijn de Amsterdamse corporaties voorloper in het gezamenlijk en dus vergelijkbaar monitoren van hun CO2 uitstoot.

Tot op heden wordt in de sociale huursector nog veelvuldig op Energielabels en Energie-Indexen (EI) gestuurd als het gaat om de verduurzaming van de woningvoorraad. Doelstellingen op de korte termijn vragen ook om een dergelijke benadering. Bovendien zijn de subsidies hier ook op ingericht. De lange termijn doelen richten zich echter op het terugdringen van de CO₂-uitstoot tot CO₂-neutraal. Ook doelen zoals ‘gasloos’ (met de bedoeling zonder fossiele energie te verwarmen) zijn niet goed te meten aan de hand van Energielabels en EI’s.

Lees meer

CO2-monitor: vervolgproject, interesse en doorontwikkeling

De CO2-monitor is in 2019 doorontwikkeld. De monitoring wordt nu getoond in een online platform. Er is veel interesse voor. Inmiddels wordt de eerste regionale monitor met de gegevens van meerdere corporaties ingericht.

Aan de slag met de Aedes Routekaart! Atrivé helpt.

In voorjaar 2018 heeft Aedes de corporaties gevraagd de "Routekaart CO2-neutraal 2050" in te vullen. Alle corporaties kunnen vanaf dat moment officieel aan de slag met hun plannen voor een CO2-neutraal 2050!

Lees meer

Keuzematrix exploitatievormen zonnepanelen voor woningcorporaties

Samen met Vidomes heeft Atrivé een keuzematrix opgesteld. Daarbij zijn diverse exploitatievormen en criteria tegen elkaar afgezet. Per criterium kan een weegfactor worden meegegeven die per situatie aangepast kan worden. Dit leidt tot een totaalscore per exploitatievorm, expliciet voor de onderhavige woningtypologie. De matrix helpt om te bepalen welke exploitatievorm in een bepaalde situatie het meest gunstig is.

Atrivé verzorgt kennissessies over uitrol zonnepanelen bij corporaties

Op 10 april en 17 mei 2018 verzorgde Atrivé twee kennissessies over de uitrol van zonnepanelen bij Veluwonen.

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Bart Jansen
T: 06 - 25 05 17 85
E:b.jansen@atrive.nl
LinkedIn
Bart Jansen