Atrivé-adviseur Janine Boers, nu officieel erkend teamcoach

Janine Boers heeft de opleiding aan de School voor Coaching met succes afgerond.

Janine Boers is onlangs geslaagd voor haar opleiding Teamcoaching aan de School voor Coaching, een door de StiR erkend opleidingsinstituut. En daar zijn we trots!! Want een goede teamcoach is voor onze opdrachtgevers waardevol bij de ontwikkeling van hun teams en dus bij de ontwikkeling van hun organisatie.

Ontwikkeling van teams door teamcoaching

Organisaties veranderen continu. Nieuwe samenwerkingen, nieuwe processen, andere manieren van werken. De kwaliteit van samenwerking doet ertoe. Atrivé heeft een samenhangend geheel van instrumenten dat mensen en teams helpt in hun ontwikkeling. Een effectief instrument in teamontwikkeling is de inzet van teamcoaching.

Teamcoaching heeft als doel: 'het beïnvloeden van de interactie in het team, zodat teamleden samen met meer plezier betere resultaten weten te boeken'. Teamcoaching en werkcontext zijn dan ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In de voorbereiding van de teamcoaching worden altijd organisatieontwikkelingen besproken, die van invloed kunnen zijn op een team.

Welke teams schakelen de begeleiding van Janine in:

  • teams die erin geloven dat het altijd beter kan en die zich daar graag op laten uitdagen,
  • teams die zich een nieuwe manier van werken willen eigen maken, zoals resultaat verantwoordelijke teams
  • teams waar de verhoudingen onder druk staan of die om andere redenen vastlopen. Met hen gaat ze op een ontdekkingstocht om het wiel weer soepel te laten draaien. Met het team onderzoekt ze in welke patronen – onbewust en onbedoeld – de teamleden verzeild zijn geraakt. Teamleden worden weer ‘de baas’ over hun eigen dynamiek en emoties. En dan gaat het weer over de inhoud van het werk en de resultaten, met hernieuwd werkplezier.

Uitgangspunten van de teamcoaching:

  • De meetlat van het team: een team heeft doelen nodig die uitdagen en helderheid geven over wat het team wil bereiken. Als teamcoach help ik het team hun coachvraag scherp te formuleren. Ik ga een contract op het samenwerkingsdoel (en NIET het taakdoel).
  • Het eigenaarschap van het team: zonder eigenaarschap van het team is teamcoaching niet mogelijk. Ik sluit me vanzelfsprekend aan bij de fase van ontwikkeling van een team. Kleine passende stapjes is het adagium!
  • Coachen op ijsbergen: het team kijkt niet alleen naar concreet gedrag, maar gaat ook met elkaar in gesprek over onderliggende opvattingen en drijfveren. Ik houd het zo oppervlakkig als mogelijk en ga zo diep als noodzakelijk.
  • Het hier-en-nu: ik kan alleen werken vanuit het hier-en-nu; welk gedrag zien we op dit moment bij onszelf en de ander en helpt dit het team bij het behalen van de resultaten (de meetlat) of belemmert dit? Ik fungeer als spiegel en bekrachtig wat goed gaat. Het team houdt zicht op de beoogde gedragsverandering.
  • Nijntje-op-de-step: is voor mij een belangrijke metafoor. Spelen, vallen en opstaan…. relativering en humor zijn op z’n tijd heel belangrijk! Het zorgt voor ontspanning en er ontstaat meer speelruimte.

Teamcoaching schudt wakker en versterkt het leervermogen

Teamcoaching is een vak apart. Het draait om teamleren. En dat is heel wat anders dan individueel leren. Met teamleren wordt het zonder twijfel ‘botsen’ want je eigen opvattingen staan ter discussie. Het vraagt de bereidheid om echt naar jezelf te kijken, aanspreekbaar te zijn én de bereidheid om je te verbinden met de ander. Ook jij bent verantwoordelijk voor het succes van een ander! Een teamcoach weet die vragen te stellen waardoor mensen zich bewust worden van andere perspectieven. Van daaruit kunnen ze bewuster kiezen welk gedrag in die situatie effecgtief is. Een teamcoach duikt als het nodig is ook onder water naar de wereld van opvattingen en behoeften, zodat boven water komt wat eerder niet besproken mocht worden.
De erkenning van een diploma is mooi, maar als teamleden je vertellen dat je hen echt een stap verder hebt gebracht is dat de mooiste erkenning. Daar draait het om.

Ook een vraag over teamcoaching?

Leg je vraag aan mij voor. Ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers