Impact

vanuit onze maatschappelijke gedrevenheid

Projecten met maatschappelijke impact !

---- BELEID -------- CULTUUR -------- CONCRETE UITWERKING -------- SAMENWERKING ----

Atrivé draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het terrein van wonen, leefbaarheid en verduurzaming. Dit doen we voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. We willen graag van (inhoudelijke) betekenis zijn. Dat is een belangrijke drijfveer.

Bijdragen aan verandering of concretisering van beleid

Wij begeleiden veel corporaties in het visietraject en bij het opstellen van het duurzaamheidsbeleid. Soms wordt alleen begeleiding gevraagd bij het keuzeproces. Zo zaten wij digitaal aan tafel om Wooncompas te begeleiden met keuze-sessies omtrent het nieuwe duurzaamheidsbeleid.

Lees meer

Tot stand brengen of verbeteren van samenwerking

Atrivé houdt zich al jaren bezig met het brede terrein van wonen. Daardoor zijn we goed bekend met de spelers in het veld en de knelpunten die voortgang kunnen belemmeren. Door zowel ons brede netwerk, als onze vakinhoudelijke kennis, zijn we goed in staat om allianties tot stand te brengen en ook op het inhoudelijke proces te kunnen begeleiden en adviseren.

Een paar voorbeelden:
Het begeleiden van prestatieafspraken 
Het begeleiden van fusies 
Begeleiden van regionale woonvisies en -akkoorden 
Organisatie van Webinars m.b.t. Wonen

Bijdragen aan cultuurverandering door training integriteit

Wat is integriteit en wat betekent het om daar afwegingen in te maken? Zeker is dat integriteit meer is dan het vaststellen van beleid of opstellen van gezamenlijke gedragsregels. Atrivé heeft een spel ontwikkeld dat helpt om praktisch aan de slag te gaan met integriteit. Medewerkers krijgen gevoel bij het maken van passende afwegingen en een gedeeld moreel kompas.

Lees meer

Bijdragen aan verbetering van het wonen van zorgcliënten

Atrivé adviseur Teis Bekken werd (interim) projectleider in de gemeente Leiden voor de  initiatiefgroep “Inclusief samenwerken wonen met zorg”. In deze initiatiefgroep participeren de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen om het wonen van zorgcliënten te bevorderen en te vergemakkelijken.

Lees meer