Groei

leren en ontwikkelen als adviseur

Adviseur: een boeiende ontwikkeling die nooit stopt!

Bij Atrivé zijn we blij als we een nieuwe collega mogen verwelkomen. We besteden dan ook veel aandacht aan de 'onboarding' van nieuwe collega's. Direct vanaf dag 1 krijg je een buddy die je wegwijs maakt en waar je met al je vragen terecht kunt.

Leren en ontwikkelen draait bij ons zeker niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden en gedrag. Naast gerichtheid op kennis, kwaliteit en werkende oplossingen, richten we ons leren en ontwikkelen zeker ook op het vermogen tot het bouwen aan persoonlijke relaties, met vertrouwen en gevoel voor de (persoonlijke) vraagstukken van de opdrachtgever.

Tweemaandelijkse inspiratiebijeenkomsten

Tijdens de laatst gehouden inspiratiebijeenkomst gaf Jef van Hout ons een presentatie over Flow Concepts. Dit is een netwerk van professionals dat organisaties begeleidt naar meer teamflow. Want teamflow zorgt voor betere teamprestaties, meer werkplezier, voldoening en geluk, èn meer creativiteit. Het netwerk draagt hieraan bij door onderzoek, inspiratie, monitoring, coaching en opleiding rondom teamflow. Jef van Hout is tevens oud Atrivé-medewerkers, waarmee wij nog steeds fijne contacten onderhouden.

Lees meer -->

Intervisie

Alle adviseurs van Atrivé nemen deel aan een interne intervisiegroep. Daarin worden, binnen de veiligheid van de intervisie-regels, ervaringen gedeeld en besproken. Want waar mensen samenwerken, en waar je samenwerkingsverbanden moet begeleiden, gebeurt veel. Het kan helpen om daar binnen de intervisie andermans licht eens over te laten schijnen. Kruisbestuiven, leren en inspireren! Het gebeurt allemaal in de intervisiegroepen.
De foto hiernaast toont de gezellige afsluiting van een intervisie.

Samen de Insights-mat op

Om het leren te versnellen en veraangenamen, organiseren we regelmatig trainingen. Door onze eigen Insights Discovery practitioner Janine Boers, werden de junioren bekend gemaakt met dit mooie instrument. Met behulp van Insights Discovery krijgen mensen inzicht in hun eigen gedrag en mogelijke valkuilen. Je leert aan de hand van Insights Discovery ook elkaars sterke punten kennen en waarderen, met alle positieve gevolgen van dien.

Lees meer over Insights Discovery

Afstudeerders bij Atrivé leren bij ons maar brengen ook nieuwe kennis mee

Soms zijn er studenten die hun afstudeerwerk bij Atrivé uitvoeren. Zij krijgen van ons begeleiding maar brengen ook inspiratie. Zoals laatst afstudeerder Guido Groenenberg die bij ons afstudeerde op het onderwerp 'Klimaatadaptatie bij corporaties'.

Adviseurs vertellen elkaar over interessante projecten

Om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld, vertellen onze adviseurs elkaar regelmatig hun ervaringen op hun meest interessante projecten. De kruisbestuiving tussen de junior, medior en senior adviseurs is voor allen nuttig. Er worden tips uitgewisseld en er wordt branche-informatie gedeeld. Op de foto hiernaast deelt Wouter-Jan Meier zijn ervaringen met zijn collega's (die zowel fysiek aanwezig zijn als digitaal deelnemen).