Visie op duurzame teamontwikkeling; teamcoachen als effectief instrument

Een resultaatverantwoordelijk team weet waarvoor het aan de lat staat, heeft een gezamenlijk taakbesef en gedeeld leiderschap. Dit kan alleen als een groep mensen een
(h)echt team wordt. Het team is aan zet! Wat heeft een team nodig, passend bij hun fase van teamontwikkeling? Ik help teams zelf eigenaarschap te nemen voor hun professionele ontwikkeling én het resultaat ervan. Je bent verantwoordelijk voor jezelf, voor de resultaten van anderen én voor het gezamenlijk resultaat. Als teamcoach schud ik wakker, houd alert en versterk het leervermogen. Met teamleren wordt het zonder twijfel ‘botsen’ want je eigen opvattingen staan ter discussie. Dat is nodig voor een duurzame gedragsverandering. Je leert naar jezelf te kijken en aanspreekbaar te zijn. In teams ontstaat nieuwe speelruimte. Je kwetsbaar opstellen wordt gewoon ‘open en transparant’ zijn. Je vindt het okay om tegenspel en feedback te krijgen en vraagt er zelfs om. Je durft tegenwicht te geven om het beste resultaat te halen. Jouw persoonlijke effectiviteit groeit en de kwaliteit van de samenwerking verbetert. En daardoor verbeteren ook de resultaten van het team. 

Opbouw teamontwikkelingstraject

Als teamcoach werk ik bij het ontwikkelen van resultaatverantwoordelijke teams geregeld samen met mijn collega Daan Dorr, senior adviseur procesinrichting en continu verbeteren. Wij zien meerwaarde in een samenhangend traject van meerdere sessies waarin we teams uitdagen om diepgaander na te DENKEN over hun manier van denken en doen, hun motivaties en vanzelfsprekendheden. Zo worden teamleden zich bewust van andere perspectieven en kunnen ze bewuster kiezen voor anders DOEN. Een globale opzet:

  • Intake met team, soms individuele gesprekken: samen verkennen we rol, doel, context en fase van teamontwikkeling. En we spreken over commitment, want teamcoachen is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend!
  • Vier of vijf startworkshops om gemeenschappelijk denken en doen te ontwikkelingen. Aan bod komen: teamontwikkeling, meetlat, procesverbetering, continu verbeteren, rollen en taakverdeling en persoonlijk leiderschap.
  • Ontwikkelbrief: de oogst vat het team samen met behulp van de teamcoach in een brief. Hierin staat het ontwikkelpad van het team voor het eerste jaar: Waar willen we strak(s) aan werken om ons te verbeteren en wat is dan onze coachvraag?
  • Teamcoachsessies: het team gaat aan de slag en dit is het moment dat de teamcoachsessies starten. Het zijn ‘kleedkamersessies’ waarin het team de voortgang, de successen en de belemmeringen deelt en komt tot effectief gedrag.

Janine Boers: teamcoach met een vleugje Twentse tongval

Teamcoaching is een vak apart. Ik ben opgeleid door de SchoolvoorCoaching. Ik sluit allereerst aan bij jullie: ik kijk, ik luister en voel. Ik fungeer als spiegel
en bekrachtig wat goed gaat. Ik stel nieuwsgierige, open, gesloten en soms suggestieve vragen. Ik kom soms ‘dicht op de huid’ van mensen. Ik put uit een
gereedschapskist vol met interventies.
Wat ben ik niet? Ik ben geen vuilnisman/ slechtnieuwsbrenger/hardenotenkraker/ vuilehandenmaker/reddende engel.

Ik ben geen olifant in de porseleinkast, maar ook niet bang om een potje te breken. Maar ik laat teams niet zonder nieuw servies achter.

Download hier mijn CV als printversie en interactieve PDF.

Wil je overleggen over de mogelijkheden?

Bel mij. Ik kom graag met je in contact.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers