Sociaal Domein

Een veelomvattend terrein, uitdagende vraagstukken.

Het sociaal domein is in beweging en die beweging is voortdurend. Het is ook veelomvattend: Jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, Aanbesteding en inkoop, Welzijn, Leefbare wijken, Burgerparticipatie, Participatie(wet), Privacy, Schuldhulpverlening, enzovoort. Allemaal sociaal domein.

Wat we als rode draad zien: mensen wonen, ook met behoefte aan ondersteuning, veel langer thuis, waar ze steeds meer worden aangesproken op wat ze zelf, of met hulp van het eigen sociale netwerk, kunnen. Niet iedereen kan dit goed opvangen. Af en toe wat vragen aan bijvoorbeeld buren is geen probleem, maar structureel hulp vragen is voor veel mensen moeilijk. Dan voelen ze zich afhankelijk.

Ook organisaties weten elkaar vaak moeilijk te vinden. We zien in de praktijk vaak gescheiden werelden. Maar we zien ook mooie ontwikkelingen: organisaties die steeds beter kunnen ‘doen wat nodig is’ voor inwoners. Verbetering is mogelijk wanneer gemeenten, woningcorporaties, met welzijn- en zorgorganisaties, maar ook bedrijven, leefgemeenschappen en inwoners meer de verbinding zoeken, ten bate van de verbinding tussen mensen. Daar leveren wij graag onze bijdrage aan.

Atrivé begeleidt, onderzoekt en zoekt mee in de zoektocht naar oplossingen en werkwijzen voor complexe vraagstukken in de samenleving. Onze adviseurs helpen om samenhang, samenwerking en synergie in de gezamenlijke veranderopgaven te realiseren. Je kunt ons inzetten als procesbegeleider, programmamanager, organisatie- en teamontwikkelaar, adviseur of interimkracht.

Zo hebben we gewerkt aan de doorontwikkeling van sociaal teams, hebben we ons op diverse plekken verdiept in de woonbehoeften van ouderen en zorgbehoevenden, en begeleiden we diverse programma’s op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dat doen we sectoroverstijgend, vanuit de behoeften van inwoners , rekening houdend met de verschillende belangen. Daarmee werken we gericht aan een goed thuis in de wijk. Een thuis voor elk mens.

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Atrivé
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn