Bewustwording Langer Thuis

Senioren wonen langer thuis. Daar kan je als gemeente of corporatie bij helpen.

Senioren wonen langer thuis. Dat is het gevolg van overheidsbeleid én velen van hen willen dat zelf ook het liefst “… zo lang het nog gaat”. Òf het nog gaat, hangt uiteraard af van de eigen gezondheid maar ook van onder meer de geschiktheid van de woning, het terug kunnen vallen op het sociale netwerk en de inzet van mantelzorg. Je kan daar als gemeente of corporatie bij helpen. Wij ondersteunen je daar graag bij, samen met onze samenwerkingspartner GeneratieThuis.

Via Mijn Huis op Maat werken wij aan bewust­wording: de bewoner gaat begrijpen dat hij/zij zelf moet beslissen en handelen om langer comfortabel en veilig zelfstandig te kunnen blijven wonen. Je kunt met behulp van het programma Mijn Huis op Maat senioren motiveren en faciliteren bij de te maken keuzen: verhuizen of de huidige woning aanpassen? Door onze diversiteit aan projecten op het terrein van wonen en zorg zijn wij goed op de hoogte van de behoeften van senioren, ontwikkelingen in de markt en de rollen en belangen van betrokken partijen.

Projectleiding

Wij verzorgen de gehele projectleiding en programmacoördinatie rondom de bewustwording van senioren. Onze kracht ligt in het samenwerken met veel  verschillende partijen die zich lokaal inzetten voor oudere bewoners, mantelzorgers en mensen met een beperking.

Ter inspiratie: bewustwordingscampagnes langer thuis wonen: wat werkt?

Bewustwording kan via een campagne met diverse onderdelen of kleinschaliger. Bijvoorbeeld:

1. TOOS: technologiehuisje

We komen graag langs met ons technologiehuisje TOOS.

TOOS staat voor Technologie voor Ouderen, Om de hoek verkrijgbaar en Slim. Meerdere gemeenten en corporaties hebben onze TOOS in gebruik. Daarmee demonstreren zij thuistechnologie aan senioren of aan medewerkers. Het zelf proberen, drukken, kijken of draaien helpt goed. Techniek krijgt dan pas betekenis en waarde. TOOS is makkelijk te vervoeren en wordt in afstemming met jou samengesteld.

2. Thuistechnologiecafé

Thuistechnologie maakt het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat is een waardevolle trend, tenminste, als er voldoende aandacht blijft voor iemands persoonlijke opvattingen over wat een huis een thuis maakt. Tijdens ons Thuistechnologiecafé worden vooroordelen over technologie weggenomen (“Te duur? Te technisch? Niets voor mij…”). We laten senioren op een laagdrempelige manier kennismaken met technologie voor in huis. Ze merken dat het soms net iets eenvoudiger, veiliger en leuker kan. Of wij gaan met alle samenwerkingspartners het café in: welke meerwaarde heeft thuistechnologie voor bewoners en huurders en welke kansen zijn er om hen kennis te laten maken met thuistechnologie?

3. Op de trom slaan: manifestaties, markten, presentaties…

Meer reuring? Dan organiseren wij manifestaties, markten en pop-up-winkels voor bewoners waar organisaties en bedrijven hun diensten en producten aanbieden. Een laagdrempelige manier om senioren en andere belangstellenden te informeren over mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen of te verhuizen naar een geschikte woning. Wij verzorgen presentaties of trainen ambassadeurs die zelf een presentatie verzorgen. We trainen vrijwilligers die op huisbezoek gaan om samen de Huistest in te vullen. Zij geven dan concreet advies aan bewoners over mogelijke verbeteringen in hun woning.

4. Blijverslening

In veel gemeenten is de blijverslening beschikbaar voor eigenaar-bewoners en/of huurders om hun woning levensloopbestendig te maken of aan te passen aan hun zorgvraag. Overweeg je de blijverslening? Wij adviseren  graag en bieden ondersteuning bij besluitvorming, uitvoering en PR.

Je kunt nadenken over vragen zoals:

  • Past de blijverslening binnen onze beleidskaders?
  • Welke varianten bieden wij aan?
  • Voor welke doelgroepen?
  • Welke eisen stellen wij aan de woning?
  • Welke maatregelen kunnen onder de lening vallen?
  • Welke risico’s zijn er voor onze gemeente?
  • Hoe doen wij de uitvoering?
  • En de PR?

Maak van de blijverslening een succes!
Om inwoners goed te informeren over de blijverslening is meer nodig dan een aankondiging in de krant. Lees hier hoe je de blijverslening tot een succes maakt.

Advies woonadviseur voorwaarde voor blijverslening
In een aantal gemeenten (onder andere Veenendaal, Nieuwegein) maakt een woningkeuring door een adviseur onderdeel uit van de aanvraagprocedure voor de blijverslening. Onze woonadviseur gaat op huisbezoek en gaat aan de hand van een checklist met de bewoner in gesprek over mogelijke maatregelen om hun woning comfortabeler en veiliger te maken. Zo wordt de bewoner zich bewust van talrijke andere mogelijkheden. Vaak gaan mensen met meer (kleinere) aanpassingen aan de slag dan oorspronkelijk gepland!

Downloads

Bewustwording langer thuis

Download

Adviseurs voor dit onderwerp

Blogs

De blijverslening

Bieden jullie hem al aan?

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Kim Oude Luttikhuis
T: 06 - 25 05 18 43
E:k.oudeluttikhuis@atrive.nl
LinkedIn
Kim Oude Luttikhuis