Beleidsvisie & samenwerking wonen-welzijn-zorg

In de relatie tussen gemeente, woningcorporatie en aanbieders van zorg en ondersteuning maar ook met bedrijven en zelforganisaties van inwoners ligt de nadruk steeds meer op samenwerking met elkaar. Wij begeleiden u bij het vormgeven van uw visie, beleid en concrete samenwerkingsafspraken. Daarbij vervullen inwoners steeds vaker zelf een actieve rol.

Door de veranderingen in de zorg zijn er allerlei nieuwe verbindingen mogelijk tussen het sociaal domein en wonen. Als gemeente, woningcorporatie en zorgaanbieder staat u voor de opgave om complexe vraagstukken op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg slagvaardig op te lossen. In de relatie tussen gemeente, woningcorporatie en aanbieders van zorg en ondersteuning maar ook met bedrijven en zelforganisaties van inwoners ligt de nadruk steeds meer op samenwerking met elkaar. Wij begeleiden u bij het vormgeven van uw visie, beleid en concrete samenwerkingsafspraken. Daarbij vervullen inwoners steeds vaker zelf een actieve rol.

Adviseurs voor dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Procesbegeleiding rondom zorgvastgoed

Contact

Leg je vraag aan ons voor; wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Kim Oude Luttikhuis
T: 06 - 25 05 18 43
E:k.oudeluttikhuis@atrive.nl
LinkedIn
Kim Oude Luttikhuis