Het is de uitdaging voor veel gemeenten om een ander aanbod van woonvormen te creëren dat beter aansluit bij de toekomstige vraag van jong en oud. Uiterlijk in 2021 moeten alle gemeenten hier samen met hun lokale partners afspraken over hebben gemaakt. Atrivé kan hierbij helpen.

We zorgen voor inzicht in de opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. We komen tot vernieuwende oplossingen in samenwerking met partners en inwoners. We helpen met visies, beleid en samenwerkingsafspraken. We maken analyses of de woningen en leefomgeving passend zijn voor mensen met een zorgvraag. En we ondersteunen met bewustwordingscampagnes om bewoners te stimuleren hun woning geschikt te maken.

Atrivé is sterk in de combinatie van onderzoek én advies op het terrein van wonen, welzijn en zorg. We koppelen cijfers aan emoties en kennis aan beleving.

Thema's

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers