Geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets

Ondersteuning bij de fit en proper toets bij werving en bij herbenoeming.

In de Woningwet is vastgelegd dat voorafgaand aan elke (her)benoeming van een bestuurder of commissaris corporaties een positieve zienswijze van de Autoriteit Woningcorporaties moeten krijgen over de geschiktheid en betrouwbaarheid van de te (her)benoemen persoon. Dit proces kan worden ervaren als een lastig proces. Onze adviseurs weten waar ze op moeten letten en waarborgen dat je kandidaat zorgvuldig door de procedure wordt geleid.

Wij ondersteunen bij de werving van een nieuwe bestuurder of commissaris maar ook bij de begeleiding van een herbenoeming. Onze procedure voldoet aan de door de wet gestelde eisen, denk aan: een goed functieprofiel, een transparant selectieproces, een referenten onderzoek, de aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een door de kandidaat ingevuld betrouwbaarheidsformulier. Ook zorgen wij voor een goed en uitgebreid ingevuld motiveringsformulier. Bij het werven van een commissaris stellen wij, als deze er nog niet is, de noodzakelijke geschiktheidsmatrix op van de raad van commissarissen.

Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij een negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet. De desbetreffende benoeming is daarmee nietig, wat gevolgen kan hebben voor de rechtsgeldigheid van eventuele besluiten waarbij de kandidaat betrokken is geweest.

Het is daarom van belang dat deze toets op geschiktheid en betrouwbaarheid als bestuurder en/of commissaris zorgvuldig wordt voorbereid. Dit betreft zowel de formulieren die worden ingediend als het gesprek met de Autoriteit woningcorporaties. Atrivé begeleidt en ondersteunt besturen en commissarissen hierbij op basis van onze ruime kennis en ervaring met deze toetsing.

Adviseurs voor dit onderwerp

Deze adviseurs kunnen helpen bij dit onderwerp

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag aan ons voor, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es