Atrivé heeft jarenlang ervaring met werving en selectie van bestuurders, commissarissen, managers, sleutelfiguren en interimmanagers. Ons wervings- en selectieproces kenmerkt zich door transparantie en zorgvuldigheid, zowel naar de opdrachtgever als naar de belangstellende. 
Wij richten ons daarbij op de organisatie waar wij voor werven, en op de marktomstandigheden. Meer weten? Lees onze blog over de Atrivé SPOT-methode.

Voor het assessment hanteren wij de TMA methode. Deze kan ook worden gebruikt ter ondersteuning aan de toets geschiktheid- en betrouwbaarheid bij de werving van een bestuurder of commissaris.

Werving, selectie en benoemingsbegeleiding van bestuurder of commissaris

Op zoek naar een nieuwe bestuurder of een commissaris? Onze procedure voldoet aan de door de wet gestelde eisen, zoals een functieprofiel, een transparant selectieproces, het referenten onderzoek, de aanvraag van de Verklaring omtrent Gedrag en een door de kandidaat ingevuld betrouwbaarheidsformulier. Ook zorgen wij voor een uitgebreid ingevuld motiveringsformulier en eventueel voor de noodzakelijke geschiktheidsmatrix van de raad van commissarissen of een meerhoofdig bestuur. Wij bieden in aanvulling op het proces een pre-employment screening en/of een assessment.De toets geschiktheid en betrouwbaarheid kan worden ervaren als een ingewikkeld proces. Onze adviseurs weten waar ze op moeten letten en waarborgen dat de kandidaat zorgvuldig door de procedure wordt geleid. Lees verder over de geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets.

Werving en selectie voor sleutelfuncties

Wij verzorgen de volledige werving en begeleiden de selectie van functionarissen op cruciale plaatsen in de organisatie. Dit zijn functionarissen die strategisch of tactisch posities hebben binnen de organisatie. Zij versterken de organisatie door de doelstellingen te realiseren. Afhankelijk van de vraag verzorgen wij een search of een bredere werving.

Vacatures en succesvolle wervingen

Hulp nodig bij werving en selectie?

Neem contact met ons op. We helpen graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es