Strategische personeelsplanning

Kunnen sturen op een optimale bezetting, op de korte én de lange termijn.

Hoe ziet de toekomst er uit? Wat komt er op ons af? En wat voor medewerkers hebben we in de toekomst nodig? Strategische personeelsplanning brengt in kaart wat voor medewerkers je in huis hebt, welke ontwikkelingen er op de korte en de lange termijn zijn en waar mogelijke knelpunten zitten.  

Een goed HR beleid, en dan ...?

Een goed HR-beleid sluit aan op de strategie en de koers van de organisatie. Het zorgt voor meer grip en draagt bij aan het benutten van de talenten van medewerkers. Strategische personeelsplanning helpt om de in- en externe ontwikkelingen te verbinden aan de gewenste personeelsbezetting.

Strategische personeelsplanning is een hulpmiddel om tijdig te kunnen sturen op een optimale bezetting. Het brengt op een gestructureerde wijze in beeld waar een organisatie naar toe wil, wat voor medewerkers een organisatie in dienst heeft en wat nodig is per medewerker om uit te komen bij de gestelde doelen.

 Thema’s die bij strategische personeelsplanning centraal staan zijn:

  • Wat zijn de ambities van een organisatie?
  • Welke ontwikkelingen vinden er plaats die van invloed zijn op de organisatie?
  • Kan de organisatie met het huidige personeel haar ambities realiseren?
  • Hoeveel medewerkers zijn hiervoor nodig?
  • Welke kennis, vaardigheden en gedrag hebben we in huis en hebben we nodig?

Hoe ziet het proces er uit?

Onderstaand de basisstappen om te komen tot een strategische personeelsplanning. Afhankelijk van de vraagstelling maken wij een stappenplan op maat. Dit plan stemmen we af op de na te streven doelen, planning en doelgroep. Dit stappenplan is praktisch toepasbaar en concreet.

 
Strategische personeelsplanning als hulpmiddel om ‘op koers’ te blijven, je niet te laten meedrijven door de golven maar door te sturen op de stip op de horizon om je eindbestemming te bereiken.

Advies nodig bij strategische personeelsplanning?

Neem contact met ons op, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es