Functieprofielen & functiehandboek

Functieomschrijvingen volgens de CATS methodiek die passend zijn binnen de organisatie

Het Handboek functie-indeling woondiensten, kortweg functiehandboek, wordt gebruikt om functies binnen een woningcorporatie in te schalen. De indeling en salariëring van functies worden aan elkaar gerelateerd zodat een samenhangend ‘functiebouwwerk’ ontstaat. Het Handboek functie-indeling woondiensten en de bijbehorende salarisschalen maken onderdeel uit van de cao woondiensten.

Onze expertise

Woningcorporaties en andere toegelaten instellingen zijn verplicht om de cao te volgen en medewerkers volgens het Handboek functie-indeling woondiensten in te delen en in te schalen. Dit zorgt voor gelijkschakeling van arbeidsvoorwaarden en een gelijk speelveld tussen én binnen een woningcorporatie. De profielen en wegingen voldoen aan de volgende vereisten:
  • Objectieve meting van het niveau van de functies en daarmee een objectief onderbouwd salarissysteem/beloningsbeleid
  • Verschillen tussen de beloning van functies is logisch opgebouwd
  • Duidelijkheid richting betrokkenen
  • Een basis voor andere HR-instrumenten (zoals HR-cyclus)

Bij een groot aantal woningcorporaties hebben wij functies opgesteld, geanalyseerd en gewaardeerd. Wij kennen de waarderingsmethodiek CATS goed en hebben procesmatig veel expertise opgedaan. Graag helpen wij bij de keuze tussen een generiek of specifiek profiel, hierbij kijken we naar welk soort profiel het beste past bij de organisatie.

 
 
 

Succesvol uitgevoerde projecten

Voor de volgende corporaties hebben wij het functiehandboek opgesteld

Adviseurs voor dit onderwerp

Deze adviseurs kunnen helpen bij dit onderwerp

Wil je praten over de mogelijkheden van een nieuw functiehandboek?

Neem contact met ons op, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es