Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid

Een studie naar de relatie van competenties met duurzame inzetbaarheid en de mediërende rol van de gezondheid en motivatie van werknemers; door Ismay Huisman.

Samenvatting

Achtergrond: Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat steeds vaker onder de aandacht wordt gebracht voor het stimuleren van een stabiele loopbaan. De factoren die hiermee in verband staan zijn nog relatief weinig onderzocht. Het bezitten van competenties, gezondheid en motivatie kan van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid die een werknemer ervaart.
Doel: Om meer inzicht te krijgen is daarom gekeken naar de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en competenties. Daarnaast is het mediërende effect van gezondheid en motivatie onderzocht.
Methoden: Hiervoor is gebruikt gemaakt van een Europese vragenlijst naar arbeidsomstandigheden. In totaal hebben 770 proefpersonen meegedaan aan het huidige onderzoek. Dit zijn werkende mannen en vrouwen met een leeftijd vanaf 45 jaar uit Nederland en België.
Resultaten: Werknemers met een hoge duurzame inzetbaarheid, hebben ook een hoge mate van motivatie en specifieke gezondheid (respectievelijke r = .17, .10). Wanneer er veel motivatie wordt ervaren, is er ook een hoge mate van competenties, algemene gezondheid en specifieke gezondheid (respectievelijke r = .38, .24, .18). Er is geen significant resultaat gevonden voor de relatie tussen competenties enerzijds en duurzame inzetbaarheid, algemene gezondheid en specifieke gezondheid anderzijds. Motivatie medieert de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en competenties (z = 4.20, p = .00). Algemene gezondheid en specifieke gezondheid zijn geen significante mediërende factoren.
Discussie: Uit het onderzoek komt naar voren dat de variabelen motivatie en specifieke gezondheid gerelateerd zijn met de variabele duurzame inzetbaarheid. Ook heeft de variabele motivatie een verband met de variabele competenties. Er is geen relatie tussen de variabele competenties met de variabelen duurzame inzetbaarheid, algemene gezondheid en specifieke gezondheid. Hiernaast is de variabele motivatie minder belangrijk in de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en competenties. Dit kan niet gezegd worden over de variabelen algemene gezondheid en specifieke gezondheid in de relatie tussen duurzame inzetbaarheid en competenties. Vervolgonderzoek kan zich richten op het repliceren van het huidige onderzoek, met gebruik van gestandaardiseerde en valide schalen voor de gebruikte variabelen. Hiernaast is het nuttig om een longitudinaal onderzoek op te zetten over duurzame inzetbaarheid.
Kernwoorden: duurzame inzetbaarheid, competenties, algemene gezondheid, specifieke gezondheid, motivatie.

Download hier het volledige rapport

Het bevorderen van duurzame inzettbaarheid

Download

Wil je meer weten?

Neem dan contact met mij op. Ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ismay Huisman
T: 06 - 31 68 52 46
E:i.huisman@atrive.nl
LinkedIn
Ismay Huisman