Duurzame inzetbaarheid

Fris voor de toekomst: aandacht voor gezondheid, scholing en betrokkenheid van medewerkers

De wereld om ons heen verandert continu. Dit maakt de corporatiebranche dynamisch: flexibilisering en nieuwe wet- en regelgeving vragen aanpassingsvermogen van iedereen die werkzaam is in de sector. Het is daarom van belang dat je als werkgever investeert in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De wereld verandert

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat steeds belangrijker is voor het stimuleren van een stabiele loopbaan. Dat is niet vreemd; denk maar aan de AOW-leeftijd die de laatste jaren steeds verder is verhoogd. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Duurzame inzetbaarheid betekent voor ons aandacht voor gezondheid, ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers. Dit zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.
 
 

Wat doet Atrivé?

Er bestaat een breed pallet aan mogelijkheden om te sturen op duurzame inzetbaarheid. Denk aan de faciliteiten die cao Woondiensten biedt op het gebied van scholing of aan begeleiding bij werkstress. Maar hoe zet je wat in? Atrivé helpt om er voor te zorgen dat de HR-instrumenten op een slimme manier op elkaar worden afgestemd of juist aangescherpt, zodat ze bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Denk aan strategische personeelsplanning, het motiveren van medewerkers, gezondheidsbeleid (psychisch en lichamelijk), werkgeluk en competentiemanagement. Samen ontwikkelen we het plan dat past bij de organisatie. Het resultaat is het optimaal functioneren van de medewerker met behoud van gezondheid en welzijn.

Handreiking "Toezicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers".

Atrivé heeft in opdracht van Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW), samen met FLOW, VTW, NVBW en Aedes deze handreiking voor RvC-leden ontwikkeld. Een logisch onderdeel van het toezicht- en toetsingskader.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es