Beloningsbeleid bestuur & commissarissen

Uitlegbaar en in lijn met regelgeving en organisatie

De vraag naar wat te doen met de beloning van commissarissen en bestuurders komt meestal pas boven als er een verandering voor de deur staat: een organisatiewijziging, vertrek van een commissaris of bestuurder, ziekte en daardoor (tijdelijke) verzwaring van de functie. Er moet een beschouwing én onderbouwing komen voor een beslissing over de beloning(-swijziging). Omdat dit vaak gevoelig ligt en in zo'n situatie tevens de nodige spoed heeft, is het handig advies van een deskundige in te schakelen. Atrivé kan in zo'n geval uitkomst bieden.

Atrivé weet waar rekening mee gehouden moet worden: wat is bijvoorbeeld meldingsplichtig bij de AW of de OR, en wat is adviesplichtig richting OR. Wat vraagt de wet op de normering van topinkomens; wat mag wel en wat niet en onder welke omstandigheden geldt dat?

Er zijn tal van overwegingen waar rekening mee gehouden moet worden, om er maar een paar te noemen:

  • de inrichting van de organisatie en het bestuur
  • het bestaand beloningsbeleid en loongebouw
  • de betreffende profielschets
  • de complexiteit van de situatie en eventuele bijzondere prestaties
  • het niveau bij referentieorganisaties

En dan zijn er ook de overwegingen die samenhangen met de persoon:

  • competenties
  • ervaring en fase van ontwikkeling
  • salarisperspectief in relatie tot carriereperspectief
  • eventuele functieverzwaringen of promotie
  • beoordeling

Al deze facetten spelen mee en hebben hun eigen gewicht in het afwegingsproces. En dan zijn er ook nog diverse manieren waarop de beloning kan plaatsvinden: structurele bezoldiging, compensatietoeslagen, bonussen.
Het is fijn om je in zo'n proces te laten adviseren.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs.