Medewerkers zijn de grootste succesfactor. Belangrijk is dan om deze  succesfactor zorgvuldig in te zetten. Maar hoe kun je met het personeelsbeleid anticiperen op toekomstige ontwikkelingen? Er wordt meer gedigitaliseerd, de pensioenleeftijd gaat omhoog, medewerkers kiezen bewuster voor een bepaalde balans tussen werk en privé, en ook verwachtingen over “wat het werk je brengt” is bij jongere generaties anders. Ondertussen verandert de wereld om ons heen en vooral verandert de arbeidsmarkt in een snel tempo. Welke invloed hebben deze veranderingen op het gewenste  personeelsbestand? Welke vaardigheden moeten medewerkers straks hebben? Hoe zorg je er voor dat je de juiste medewerkers hebt om deze ontwikkelingen te kunnen volgen? Ga je de huidige medewerkers daarvoor opleiden of ga je deze kennis van buiten halen? Denk bijvoorbeeld aan een lastig onderwerp als integriteit. Het door Atrivé gemaakte integriteitsspel kan medewerkers helpen bij het bespreekbaar maken van het onderwerp en het krijgen een gedeeld moreel kompas.

Atrivé ondersteunt woningcorporaties met effectieve instrumenten. Hoewel het middel van de strategische personeelsplanning (kortweg SPP) in de cao verplicht is gesteld, worstelen corporaties met een efficiente toepassing er van. Terwijl SPP juist helpt om de vertaalslag te maken van interne en externe ontwikkelingen naar dat wat het van onze medewerkers gaat vragen. Het helpt om op een effectieve en gerichte manier te sturen op een optimale bezetting van een organisatie, afdeling of team; op de korte én de lange termijn.

Juist nu de arbeidsmarkt krapper wordt, is het belangrijk goede medewerkers te behouden en het personeel optimaal te laten ontwikkelen in de richting die bijdraagt aan de gewenste koers van de organisatie. Atrivé helpt je bij alle HRM-vragen. Geïnteresseerd? Bel vrijblijvend met Atrivé: 030 - 693 60 00.

Advies & dienstverlening

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es