Positiebepaling op samenwerking

Juist in tijd van verandering kan samenwerking de eigen organisatie sterker maken

De druk om goed te blijven presteren als organisatie en de impact van wet- en regelgeving vormen in deze tijd grote uitdagingen. Samenwerking kan organisaties sterker maken. Samenwerking is op diverse terrein en in diverse vormen mogelijk. Personele uitwisseling, de oprichting van een gezamenlijke backoffice, inkoop, vastgoedontwikkeling of zelfs fusie als meest vergaande variant behoort tot de mogelijkheden.

Het aangaan van een samenwerking is geen alledaagse stap. Belangrijk is dat je het doel van de samenwerking goed voor ogen houdt en deze met een passende vorm goed verankerd. Het uitvoeren van een positiebepaling voorafgaand aan de samenwerking kan hierin een behulpzaam instrument zijn. Niet alleen om de impact van de verandering te duiden, maar ook in het goed vormgeven van de verantwoording. Dit geldt zowel intern als extern, naar belanghouders als de gemeente en huurders waar deze stap mogelijk van invloed op is.

Is eenmaal de keuze voor een samenwerkingsvariant gemaakt, dan kan deze met behulp van een business case zowel op de inhoud als op de te zetten processtappen worden geconcretiseerd. 

Meer weten over de opzet van een positiebepaling of het komen tot samenwerking? In de handreiking ‘DE ROUTE NAAR SAMENWERKING OF FUSIE: HOE ORGANISEER JE DAT’ hebben we in opdracht van de VTW een aantal zaken op een rij gezet. De handreiking is praktisch en heeft oog voor de positie van bestuurders en commissarissen in de dynamiek van samenwerking. Mede vanwege wijzigingen in wet- en regelgeving komen we, in opdracht van de VTW, nog dit jaar met een actualisatie. Hierin zal nog meer ruimte zijn voor ervaringen van commissarissen.

Varianten van samenwerking

Adviseurs voor dit onderwerp

Uitgevoerde positiebepalingen en fusiebegeleidingen

 

Partijen              

Opdracht

Resultaat

 • Woningstichting Vaals
 • Woningstichting Gulpen
Fusiebegeleiding Fusie met in het voortraject een uitgebreid financieel verdiepend onderzoek; lees meer
 • Ons Huis
 • Warnsveld
Fusiebegeleiding Een zorgvuldig opgebouwde fusie, met daarin zowel aandacht voor het formele fusietraject als de integratie van beide organisaties.; lees meer
 • vier corporaties in de Krimpenerwaard
Onderzoek mogelijke samenwerkingsvoren  Mogelijke samenwerkingsvormen zijn onderzocht en gepresenteerd, inclusief een richtinggevend advies; lees meer
 •  wbv Reeuwijk
 • Mozaïek Wonen
Uitwerking mogelijke samenwerking  Intensieve en bijzondere samenwerking; lees meer
 •  Kleine Meierij
 • St.Joseph
 Fusiebegeleiding Een fusie met synergie voor vastgoed en financiën maar met behoud van lokale binding; lees meer
 • Woonstichting 't Heem
 • TBV Wonen
 Fusieonderzoek Een fusie met goede aansluiting van wonen en zorg; lees meer
 • Standvast
 • de Gemeenschap
 Fusiebegeleiding Een fusie waarbij zal worden ingezet op sterke wijkteams die dichter bij de huurders staan; lees meer

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem