Strategievorming & ondernemingsplan

Een heldere koers en strategie bieden de organisatie houvast

Een heldere koers en strategie leggen de cruciale koppeling tussen volkshuisvestelijke opgave, rol en positionering van de organisatie. Het laat zien waar de organisatie voor staat en geeft houvast bij toekomstige keuzes en beslissingen. Met betrokkenheid van medewerkers, raad van commissarissen en belanghouders, begeleidt en ondersteunt Atrivé organisaties in het vormgeven van de strategie.

Actief betrokken: belanghouders en medewerkers

Atrivé heeft veel ervaring in het begeleiden van strategietrajecten en het opstellen of actualiseren van ondernemings-/beleidsplannen. Dit doen we voor zowel grote als kleine woningcorporaties. We vinden het belangrijk dat de visie en koers van de organisatie aansluit bij de volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied, dat ze ambitie hebben en passen bij wat de organisatie aan kan. Wij begeleiden in het maken van de juiste keuzes en sturen op betrokkenheid. We prikkelen medewerkers en belanghouders om actief een bijdrage te leveren en eigenaarschap te tonen. Dit doen we met interactieve en inspirerende bijeenkomsten.

Met elkaar aan de slag

Atrivé heeft een ‘koffer’ vol met werkvormen en instrumenten, waarmee we zorgen voor een bijeenkomst die én leuk is én bijdraagt aan het komen tot de kern. Zo organiseren we expedities om kennis te nemen van ontwikkelingen binnen en buiten de sector, komen we tot focus en keuzes in de Group Decision Room, voeren we het gesprek over de bijdrage van de corporatie met de legitimatiecheck en sturen we op betrokkenheid via het ondernemerscafé.  Deze en andere vormen zijn onderdeel in het komen tot een ondernemingsplan dat focus heeft, concrete ambities kent stuurt op betrokkenheid. Dit maakt tevens dat het ondernemingsplan eenvoudig uitgewerkt kan worden naar jaar- en/of afdelingsplannen binnen de organisatie.

Kortom, vanuit onze ervaring zijn in ieder geval de bouwstenen zoals in de figuur hiernaast afgebeeld van belang om met elkaar tot een succesvolle en gedragen strategie te komen.

Waarom kiezen voor Atrivé:

  • We zijn sterk in de combinatie van procesbegeleiding en sturen op inhoud.
  • We zorgen met leuke, creatieve en betekenisvolle bijeenkomsten voor energie en draagvlak, zowel bij medewerkers, raad van commissarissen en belanghouders.
  • We stellen kritische vragen, brengen scherpte aan in discussies en halen daarmee naar boven waar het echt om gaat.
  • We hebben kennis van de verschillende disciplines binnen een corporatie en voeren op basis daarvan het goede gesprek.
  • We hebben oog voor het ondernemings-/beleidsplan als ‘kapstok’ voor de PDCA-cyclus en borgen de bruikbaarheid voor de organisatie.

 

Adviseurs voor dit onderwerp

Projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem