Strategievorming & ondernemingsplan

Een heldere koers en strategie bieden de organisatie houvast

Een heldere koers en strategie leggen de cruciale koppeling tussen opgave, rol en positionering van de organisatie. Het laat zien waar de organisatie voor staat en geeft houvast bij toekomstige keuzes en beslissingen. Met betrokkenheid van medewerkers, raad van commissarissen en belanghouders, begeleidt en ondersteund Atrivé organisaties in het vormgeven van de strategie.

Atrivé heeft veel ervaring in het begeleiden van strategietrajecten en het opstellen of actualiseren van ondernemings-/beleidsplannen. Dit doen we voor zowel grote als kleine woningcorporaties. We vinden het belangrijk dat de visie en koers van de organisatie aansluit bij de opgaven in het werkgebied, dat ze ambitie hebben en passen bij wat de organisatie aan kan. Wij begeleiden in het maken van de juiste keuzes en sturen op betrokkenheid. We prikkelen medewerkers en belanghouders om actief om een bijdrage te leveren en eigenaarschap te tonen. Dit doen we met  interactieve en inspirerende bijeenkomsten.

Met elkaar aan de slag

Atrivé heeft een ‘koffer’ vol met werkvormen en instrumenten, waarmee we zorgen voor een bijeenkomst die én leuk én bijdraagt aan het komen tot de kern waar het om draait. Zo organiseren we expedities om kennis te nemen van ontwikkelingen binnen en buiten de sector, komen we tot focus en keuzes in de Group Decision Room, voeren we het gesprek over de bijdrage van de corporatie met de legitimatiecheck en sturen we op betrokkenheid via het ondernemerscafé.  Deze en andere vormen zijn onderdeel in het komen tot  een ondernemings-/beleidsplan dat focus heeft, concrete ambities kent stuurt op betrokkenheid. Kortom, vanuit onze ervaring zijn in ieder geval de volgende bouwstenen van belang om met elkaar tot een succesvolle en gedragen strategie te komen:

 

 

 

 

Adviseurs voor dit onderwerp

Projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Roderik van Loon
T: 06 - 25 05 17 70
E:r.van.loon@atrive.nl
LinkedIn
Roderik van Loon