Fusiebegeleiding & (personele) integratie

Samen komen tot een gedragen fusie

Met geruime ervaring zijn we de ideale partner om het gehele fusieproces van A tot Z te begeleiden. Van het onderzoek naar de meerwaarde van de voorgenomen fusie, de betrokkenheid van belanghebbenden, het (laten) uitvoeren van een duediligenceonderzoek, het komen tot een zorgvuldig besluitvormingsproces tot de integratie van de organisaties. We geven samen met onze opdrachtgever(s) vorm aan de gewenste organisatieontwikkeling, waarin de betrokkenheid van medewerkers centraal staat.

Vanuit onze kennis en ervaring weten we inmiddels goed te duiden welke aspecten belangrijk zijn in het komen tot een succesvolle fusie en integratie: Wij:

  • zorgen dat wordt voldaan aan het beoordelingskader van de Autoriteit woningcorporaties
  • brengen de governancestructuur tijdig in beeld, waaronder de samenstelling van het bestuur en de Raad van Commissarissen
  • maken de gezamenlijke visie en de beoogde meerwaarden (volkshuisvestelijk, financieel & organisatorisch) van de fusie in de zogenaamde ‘fusie-effectrapportage’ inzichtelijk, als formeel verantwoordingsdocument
  • maken de risico’s en beheersmaatregelen inzichtelijk met het in gang zetten van het due diligence of verdiepend risico-onderzoek
  • betrekken bij aanvang van de verkenning en/of het fusieproces de belanghouders, zoals de gemeente(n) en huurdersorganisatie(s)
  • zorgen voor een geolied besluitvormingsproces in relatie tot de positie van de Raden van Commissarissen, bestuurders, ondernemingsraden en medewerkers
  • zetten de personele integratie in gang met aandacht voor de formatie, het functiehandboek(-en waardering), het komen tot een sociaal plan en het verder vooruit kijken met strategische personeelsplanning
  • borgen de verdere organisatieontwikkeling vanuit een duidelijk omschreven implementatieplan, samen op te pakken met de medewerkers.

In het komen tot een fusie zijn meerdere wegen te bewandelen. Graag verkennen we samen welke weg het beste bij jullie past als sleutel tot succes. Meer weten over fusie? In de handreiking ‘met het vizier op samenwerking/fusie’ hebben we in opdracht van de VTW een aantal zaken op een rij gezet. De handreiking is praktisch en heeft oog voor de positie van bestuurders en commissarissen in het komen tot een geolied fusieproces.

Downloads

De route naar samenwerking of fusie: hoe organiseer je dat?

Download

Recente fusieprojecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag aan ons voor; wij adviseren je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem