Organisatie-analyse en procesinrichting

Hoe bouw ik een toekomstbestendige organisatie?

Procesinrichting

Atrivé voert regelmatige organisatieanalyses. Wij adviseren u welke veranderingen in de indeling van afdelingen en/of teams, of in de inrichting van werkprocessen bijdragen aan de realisatie van de ondernemingsdoelen.

Klantgericht organiseren

Wat verwachten onze huurders van ons? waar worden ze blij van? Met welke inrichting van onze processen maken we ze blij (en halen we een A-oordeel op het Huurdersoordeel in de Aedes Benchmark)? Het op de klant inrichten van werkprocessen is een belangrijke stap om ons als organisatie bewust te worden van het belang van tevreden huurders. Atrivé biedt het instrumentarium om samen met medewerkers en leidinggevenden de klantfocus van de organisatie structureel te vergroten.

Duurzaam organiseren

Duurzaamheid is niet alleen iets van vastgoed, maar ook iets van Wonen. De NOM woning kopen we in, maar hoe geven we de nieuwe relatie met de huurders van de NOM woningen vorm? Wat betekent dit voor de inrichting van het verhuur-mutatieproces? En voor het dagelijks onderhoud? En voor de inrichting van onze bewonersparticipatie? Tegelijk transformeert  het Onderhoudsbeleid stap voor stap in Duurzaamheidsbeleid waarin het onderhoud is meegenomen. Hoe richten we de vastgoedprocessen in opdat ze bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen?Atrivé ondersteunt u in het integreren van duurzaamheid in de werkprocessen van de woningcorporatie.  

Downloads over herinrichting van organisatie & processen

Rapport "de Nieuwe Woningcorporatie"

Bouwstenen voor de inrichting van de organisatie.
Door Daan Dorr, adviseur bij Atrivé,
en Maaike Wittenberg, organisatieadviseur bij Poort6.

 
Download

Uitgevoerde projecten

Werken met resultaatverantwoordelijke teams

In een zoektocht naar andere vormen van organiseren

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille