Woonlastenonderzoek

Welke factoren dragen bij aan betaalrisico's van huurders en wat kunt u eraan doen

Woonlasten vormen de belangrijkste kostenpost in de meeste Nederlandse huishoudens. In het ene huishouden wat meer dan het andere. Zeker in de huurmarkt is het thema sinds een aantal jaar weer op de agenda gekomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in een terugblik becijferd dat in een periode van 13 jaar (2002 – 2015) de betaalrisico’s onder huurders ruim 4 keer zo vaak voorkomen, tot 18% van de huurders in 2015. Veel gemeenten hebben daarom samen met onder meer woningcorporaties aanvalsplannen Armoede opgesteld en woonlastenakkoorden gesloten. De eersten daarvan zijn inmiddels op effectiviteit geëvalueerd.
 
Bij de opkomst van het thema woonlasten werd voornamelijk met huur- en woonquotes inzichtelijk gemaakt welk deel van het inkomen aan woonlasten werd uitgegeven. Daarmee wordt echter nog onvoldoende aandacht geschonken aan de overige uitgaven die een huishouden redelijkerwijs nodig heeft voor het levensonderhoud. Als deze geschatte uitgaven de inkomsten overstijgen, ontstaat een betaalrisico. Dat is het risico dat een huishouden op een gegeven moment de huur of hypotheek niet meer kan betalen, afgezien van een mogelijk spaarpotje waarmee een 'tekort' al dan niet tijdelijk kan worden gedicht. In de budgetmethode wordt juist rekening gehouden met de overige minimaal benodigde uitgaven om zo de groepen te kunnen identificeren met betaalrisico’s. Voor een inschatting van de minimaal benodigde uitgaven maken we gebruik van Nibud-budgetten. Woonlastenonderzoek en –advies door Atrivé geeft u meer inzicht in:
  • Hoeveel huishoudens hebben te maken met betaalbaarheidsrisico’s
  • Woonquotes en huishoudboekjes van huishoudens
  • Om wat voor huishoudens gaat het
  • Wie zijn deze huishoudens, welke gezichten gaan er achter schuil
  • Aanbevelingen voor mogelijke aanpak, wat te doen met de opgedane inzichten uit het onderzoek
  • Gespreksleiding tussen gemeente en corporaties over een gezamenlijke aanpak.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Wat we voor u kunnen betekenen bij eerder uitgevoerd woonlastenonderzoek? Of heeft u een andere vraag over woonlasten? Neem dan contact met ons op!

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas