Woningbehoefte- & woningmarkt-onderzoek

Hoe zorg ik voor voldoende en passende woningen voor mijn inwoners/huurders?

Overheden, woningcorporaties en gemeenten nemen strategische beslissingen over nieuwbouw, herstructurering, transformatie en renovatie van woningen. Het is goed om dit soort beslissingen te kunnen baseren op gedegen inzicht. Want investeringen worden vaak voor een lange periode gedaan, terwijl de vraag naar woningen snel kan veranderen.

Vragen en dilemma’s

Hoe zorg ik voor voldoende en passende woningen voor mijn inwoners? Ik wil voldoen aan de woningvraag op korte termijn, maar maak me tegelijk zorgen over de afzetbaarheid op langere termijn. Is het programma voor dit bouwplan nog wel marktconform, en wat zijn mijn opties? Moet ik extra maatregelen nemen om goed in de vraag naar betaalbare huisvesting te voorzien? Uitdagingen die om een gedegen en betrouwbaar inzicht vragen.

Marktonderzoek Atrivé

Hoe verkrijgen we dit inzicht? Met eigen methoden verbinden we demografische prognoses, maar ook inkomensgegevens en zorgindicaties, met woningbehoefte-onderzoek (WoON2018 of eigen online bewonersenquêtes). We werken met varianten. Die laten zien wat de woonbehoefte is als we uitgaan van woonwensen, maar ook welke trend we zien als we uitgaan van verhuisgedrag. We vullen dit aan met ander relevant bronmateriaal. Denk aan informatie over transacties op de koopmarkt, data over de gewildheid van sociale huurwoningen en de slaagkansen van woningzoekenden, en statistische gegevens over verhuisbewegingen.

Van cijfers naar mensen

Cijfers over de woningmarkt zeggen niet alles. We verbinden onze analyse met de lokale kennis van marktexperts en ervaringsdeskundigen. Zo komen de cijfers tot leven. We krijgen dan scherp wat de markttrends zijn, en waarom deze zo zijn. We bereiken dit met consultatie van professionals uit de markt, focusgroepen van bewoners en gezamenlijke bijeenkomsten. We dagen partijen uit om vanuit de eigen ervaring aan te vullen en te reflecteren op onze analyse: bijvoorbeeld in  een ‘avond van het vraagstuk’.

Passend onderzoek voor verschillende vraagstukken

De aard van de vraag bepaalt welke methoden we inzetten. Voorbeelden van marktonderzoek en methodieken zijn:

  • Woningmarktonderzoek ten behoeve van strategisch woonbeleid (lokale woonvisie, regionale woonagenda, vastgoedstrategie/huurbeleid corporatie)
  • Onderzoek woningbehoefte en woningaanbod jongeren (lees bijvoorbeeld onze blog over de positie van starters op de woningmarkt)
  • Onderzoek behoefte en aanbod levensloopbestendig wonen: ouderen en mensen die zorg nodig hebben
  • Betaalbaarheid van het wonen, in het bijzonder de sociale huurvoorraad
  • Onderzoek en advies marktconformiteit specifieke bouwplannen; zo nodig handvatten voor herprogrammering

Uw resultaat

Marktonderzoek van Atrivé levert bruikbare inzichten op, waarmee je de juiste keuzes kunt maken. Of het nu om strategisch woonbeleid gaat, of om concrete investeringsbeslissingen. We presenteren dit in een bondig rapport en in krachtige en overzichtelijke kaartbeelden. In onze werkmethode zijn wij open en transparant. We geven desgewenst ook inzicht in de onderliggende data, zodat ons eindresultaat herleidbaar is tot het basismateriaal.

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Onze experts adviseren je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas