Onderzoek Langer Thuis

Inzicht in de opgave

Wij doen veel onderzoek op het terrein van langer en weer zelfstandig wonen. Om de behoefte en het aanbod aan woonvormen voor senioren en zorgdoelgroepen kwantitatief te ramen, de kwalitatieve vraag, knelpunten en ideeën bij bewoners en samenwerkingspartners te inventariseren of de haalbaarheid van een woonzorg- of serviceconcept te onderzoeken.

Cijfers geven inzicht

Voor het ramen van de vraagontwikkeling en inventarisatie van het woningaanbod hebben wij modellen ontwikkeld om een pragmatisch, actueel inzicht te geven: Woonzorgkompas, Doorzonscan, Geriscoop/Piramidemodel.

  • Hoe snel groeit de groep die zelfstandig woont en zorg nodig heeft?
  • Hoe groot zijn de doelgroepen met een Wlz- of Wmo-indicatie en hoe ontwikkelen die zich naar de toekomst?
  • Hoeveel levensloopbestendige woningen zijn er nu ècht nodig om in de woonbehoefte van ouderen te voorzien die met mobiliteitsbeperkingen te maken krijgen?
  • In welke buurten of dorpen spelen deze ontwikkelingen het meest?
  • Hoe is het aanbod aan levensloopbestendige woningen, intramuraal verblijf, woonzorgvormen samengesteld?

 

Het gesprek aangaan geeft verdieping!

Cijfers zijn nodig, maar … het verhaal achter de cijfers geeft je er gevoel bij! Om meer recht te doen aan diversiteit en aan betekenissen die bewoners zelf geven aan het ouder worden in de eigen buurt en aan thuis wonen met beperkingen, gaan wij graag met hen in gesprek. In een focusgroep, wijkcafé of via film waarin zij hun persoonlijke verhaal kunnen vertellen en met ideeën komen. Ook bij samenwerkingspartners is veel kennis en praktijkervaring om opgaven scherp te krijgen, een klantreis te maken en ontwikkelingen te duiden.

Het is elke keer weer bijzonder om te ervaren wat het oplevert wanneer je samen met bewoners en samenwerkingspartners oplossingen bedenkt op basis van de echte behoeften van de betrokken inwoners en andere belanghebbenden. Zo maak je het verschil en werk je met elkaar aan oplossingen voor dynamische, complexe vraagstukken.

Uitgevoerde projecten

Handvatten om tot een realistische prognose woningvoorraad zorgdoelgroepen te komen

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers