Kwalitatief evaluatie-onderzoek

Voor beleidsevaluaties en verdieping op kwantitatieve gegevens

Inzet van kwalitatief (evaluatie-)onderzoek

Vaak worden kwalitatieve methoden ingezet voor beleidsevaluatie, bijvoorbeeld om de effectiviteit en doelmatigheid van nieuw beleid te beoordelen. Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden ook ingezet voor een verdieping op kwantitatieve gegevens. In gesprekken of in groepsgesprekken wordt ingegaan op gedrag of opvattingen van bewoners, maar ook op strategieën en motieven van actoren op de woningmarkt. We voeren kwalitatief onderzoek uit in opdracht van ministeries, woningcorporaties, rekenkamers en gemeenten.

 

Wat wij hierbij belangrijk vinden is:

  • Open gespreksmethode, met ruimte voor onverwachte informatie
  • Goede traceerbaarheid en controleerbaarheid van de resultaten met gestructureerde werkwijze (gespreksformat) en verwerking tussenresultaat in spreadsheets (matrix-methode)
  • Zorgvuldige omgang met belanghebbende partijen en ‘gevoel voor gevoeligheden’
  • Objectieve werkwijze waarmee wordt voorkomen dat belanghebbenden meesturen in de resultaten

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Onze experts adviseren je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas