In de samenwerking met de corporatie komen, door maatschappelijke ontwikkelingen, continu nieuwe onderwerpen aan bod. Ook is het mogelijk dat, door wisseling in de bezetting van de huurdersorganisatie, er bijgeschoold moet worden. Atrivé biedt daarvoor diverse mogelijkheden. Ook organiseren we een paar keer per jaar een Participatielab voor huurdersorganisaties waarin we actuele thema's bespreken. Dit kan gaan over het betrekken van de achterban, de rol van het bestuur en volkshuisvestelijke inhoud.  Hieronder enkele voorbeelden van het aanbod van Atrivé.

Adviseurs voor dit onderwerp

Training gesprekspartner

Gesprekspartner binnen prestatieafspraken voor huurdersorganisaties

Woningcorporatie, gemeente en huurdersorganisatie stellen in een gelijkwaardig overleg prestatieafspraken vast. Zo is het volgens de letter van de nieuwe Woningwet bedoeld. Een prachtige gedachte! Voelt dat in de praktijk ook zo? In een cursus van twee middagen helpen wij om bewust en gelijkwaardig aan de prestatieafsprakentafel plaats te nemen. Samen verkennen, ervaringen uitwisselen en praktisch werken zodat het bestuur van de huurdersorganisatie optimaal de prestatieafspraken kan beïnvloeden.

meer info
Over huurdersbeleving

Participatielab voor huurdersorganisaties over huurdersbeleving

Hoe breng je als huurdersorganisatie de ervaringen van huurders op een goede manier in, tijdens de gesprekken met de corporatie en gemeenten?

Meer info
Steun bij duurzaamheidsplannen

Duurzaamheid voor huurdersorganisaties: de weg naar een CO2-neutraal 2050

In de corporatiesector staat duurzaamheid in 2018 hoog op de agenda. De internationale doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs zijn hoog en onmisbaar geworden in de toekomstplannen van de woningcorporatie. Branchevereniging Aedes heeft daarom aan de corporaties en huurders gevraagd om in 2018 na te denken over een duurzame toekomst met CO2-neutrale woningen in 2050. Atrivé ondersteunt corporaties en huurders bij het maken van deze plannen en heeft daarom voor huurdersorganisaties een korte en praktische cursus ‘CO2-neutraal huren’ ontwikkeld.

meer info
Advies op huurbeleid en huurverhogingen

Huurbeleid voor huurdersorganisaties: de regels en een beargumenteerd advies

Atrivé verzorgt een praktische cursus huurbeleid, die inzicht geeft in de regelgeving en helpt om een goed gemotiveerd advies op te stellen. Huurdersorganisaties hebben gekwalificeerd adviesrecht op het huurbeleid. De woningcorporatie denkt na over haar voorgenomen huurverhoging en deelt dat mee aan de huurdersorganisatie, gaat het gesprek aan en de huurdersorganisatie brengt een advies uit. De woningcorporatie bepaalt uiteindelijk zelf de huurverhoging. Als de huurverhoging anders is dan conform het advies van de huurdersorganisatie, dan dient de woningcorporatie dat goed te motiveren.

meer info

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts; wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet