Samenwerking of fusie

Kans

Fuseren een saai en droog juridisch traject? Welnee! Ok, een beetje. Maar het biedt huurdersorganisaties vooral ook een kans om te kijken hoe je wilt samenwerken met elkaar, met de verhuurder en hoe je de achterban wilt betrekken. Ook kan een fusie aanleiding zijn om statuten, samenwerkingsovereenkomsten en huishoudelijke reglementen een opfrisbeurt te geven. Wellicht zijn er wijzigingen in het bestuur nodig, die zeer welkom blijken. Misschien inspireren huurdersorganisaties elkaar tot een professionelere fusievereniging met nieuwe plannen.

Keuze

Een fusie tussen corporaties gaat altijd huurders en huurdersorganisaties aan, maar betekent niet automatisch een samengaan van huurdersorganisaties. Het geeft ze wel ruimte voor evaluatie, verandering en leren van elkaar. Fusie is daarbij geen noodzaak maar een keuze. Je kunt als huurdersorganisaties ook kiezen voor een samenwerking.

Bij een fusie sla je de handen ineen vanuit een krachtige positie. Het is dan belangrijk dat je goed weet wat er nodig is om de organisaties te integreren. Zowel in de samenstelling van het bestuur, maar ook in de meer ‘hardere’ kant zoals statuten en reglementen.

Bij samenwerking speelt de harde kant minder, maar blijft het van belang na te denken hoe je samenwerkt, alle huurders vertegenwoordigt en welke afspraken je daarover maakt met elkaar en de corporatie. 

Wat de keuze ook is, beide vormen vragen om goede afwegingen hoe je deze kansen het best kunt benutten. Tenslotte: een corporatiefusie hoeft niet de aanleiding te zijn voor een fusie of samenwerking. Soms zijn huurdersorganisaties actief in verschillende gemeenten en willen ze zich verbinden.

Atrivé biedt specialistische kennis en ervaring bij fusietrajecten, zoals:

  • Begeleiden van het proces van de fusie: Hoe gaan we samen verder? Hoe worden we vitaler en professioneler? Wat zijn onze plannen? Kortom, hoe ontstaat synergie tijdens de fusie?
  • Begeleiden van het juridische traject, van analyse tot de opstelling van benodigde stukken en de formele afronding.
  • Begeleiden van Algemene Ledenvergaderingen.
  • Ondersteunen van het bestuur van de te fuseren huurdersorganisaties.
  • Werven van kandidaat bestuursleden en organiseren van verkiezingen.
  • Maken van een communicatiekalender (richting verhuurder, besturen, leden en huurders).
  • Ondersteunen bij, of volledig, opstellen van: statuten, samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement.

Een fusie van corporaties kan ook een aanleiding zijn voor huurders om een huurdersorganisatie op te richten. Ook daarbij kan Atrivé adviseren.

Projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet