Participatielab

Plekken voor uitwisseling, kennisdeling en inspiratie

Sinds ons eerste Atrivé Participatielab medio 2014 groeiden de Participatielabs voor huurdersorganisaties uit tot plekken voor uitwisseling, kennisdeling en inspiratie. Ont-moeten én leren. We ervaren de diverse behoeften bij huurdersvertegenwoordigers. De één wil vooral praktische ervaringen uitwisselen, de ander zoekt verdieping van kennis én weer een ander verheugt zich op een goed gesprek met mede-vertegenwoordigers. In de Participatielabs, die twee keer per jaar worden georganiseerd, wordt een mix van dit alles geboden. Door deze frequentie kunnen we ook goed inspelen op actuele ontwikkelingen die op dat moment aan de orde zijn.

Naast de Participatielabs bieden we ook een aantal specifieke cursussen aan, waar u in een kleinere groep aan de slag gaat rond een onderwerp.

Klik hier om lezen wanneer het eerstvolgende Participatielab plaatsvindt en welke onderwerpen er aan de orde zullen komen. En als het u bevalt kunt u zich gelijk opgeven.

U kunt ons verder vragen voor:
  • Oprichting en professionalisering van huurdersorganisaties
  • Begeleiding in het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en jaarplannen
  • Begeleiden prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeente in het kader van de Woningwet
  • Algemene kennisopbouw over participatie, prestatieafspraken, de Woningwet, betaalbaarheid, duurzaamheid, vastgoed- en ondernemingsstrategie, huurbeleid en bestuursevaluaties (ons verdere cursusaanbod geven we in overleg met de bezoekers van onze Participatielabs vorm).

Downloads

Aedes handleiding versterken huurderorganisaties

Download

Informatieblad voor huurdersorganisaties

Download

Adviseurs voor dit onderwerp

Deze adviseurs kunnen u helpen bij dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Atrivé zet (on)leefbaarheid op de agenda

Verslag van het laatste participatielab over leefbaarheid

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers