Participatielab

Plekken voor uitwisseling, kennisdeling en inspiratie

Sinds ons eerste Atrivé Participatielab medio 2014 groeiden de Participatielabs voor huurdersorganisaties uit tot plekken voor uitwisseling, kennisdeling en inspiratie. Ont-moeten én leren. We ervaren de diverse behoeften bij huurdersvertegenwoordigers. De één wil vooral praktische ervaringen uitwisselen, de ander zoekt verdieping van kennis én weer een ander verheugt zich op een goed gesprek met mede-vertegenwoordigers. In de Participatielabs, die twee keer per jaar worden georganiseerd, wordt een mix van dit alles geboden. Door deze frequentie kunnen we ook goed inspelen op actuele ontwikkelingen die op dat moment aan de orde zijn.

Nieuw: Participatielab op locatie!
Heb je liever een Participatielab in jouw buurt? Dat kan! Atrivé verzorgt ook Participatielabs op maat, speciaal voor jouw huurdersorganisatie en op een door jou gekozen locatie. In deze labs sluiten we zoveel mogelijk aan op jouw praktijk. Dit kan een casus, een buurt of specifiek onderwerp zijn. Ook is het mogelijk bij dit lab de corporatie of andere samenwerkingspartner te betrekken.

Naast de Participatielabs bieden we ook een aantal specifieke cursussen aan, waar je in een kleinere groep aan de slag gaat rond een onderwerp. Je kunt ons verder vragen voor:

  • Oprichting en professionalisering van huurdersorganisaties
  • Begeleiding in het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten en jaarplannen
  • Begeleiden prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeente in het kader van de Woningwet
  • Algemene kennisopbouw over participatie, prestatieafspraken, de Woningwet, betaalbaarheid, duurzaamheid, vastgoed- en ondernemingsstrategie, huurbeleid en bestuursevaluaties (ons verdere cursusaanbod geven we in overleg met de bezoekers van onze Participatielabs vorm).

Downloads

Atrivé ondersteunt huurdersorganisaties

Download

Aedes handleiding versterken huurderorganisaties

Download

Adviseurs voor dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Verslag van het laatste participatielab over de (herziene) Woningwet

De Woningwet zorgt voor meer verbondenheid en oog voor elkaars belangen. Toch zijn er ook minder positieve neveneffecten.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers