Maatschappelijke raden

om een meer ‘dwingende verbinding’ met de lokale en regionale samenleving te organiseren

In 2014 pleitte de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn publicatie "Van tweeluiken naar driehoeken" voor het instellen van een nieuw orgaan bij maatschappelijke organisaties; een orgaan met belanghebbenden, in staat om tegenkracht en -spel te bieden aan besturen en raden van commissarissen van onder meer woningcorporaties. Dit nieuwe orgaan is niet bedoeld om de ‘toezicht-drukte’ rondcorporaties te vergroten maar juist om een meer ‘dwingende verbinding’ met de lokale en regionalesamenleving te organiseren en de rauwe werkelijkheid uit de leefwereld op de tafel van de bestuurdersen commissarissen te krijgen.

Taak van de Corporatieraad

De Corporatieraad wil een bijdrage leveren aan:
  • Het verminderen van de groeiende tweedeling tussen de systeemwereld van de bestuurlijke instituties en de leefwereld van bewoners en hun gemeenschappen.
  • De ontwikkeling naar een inclusieve samenleving waarin iedereen van betekenis kan zijn, maatschappelijke vraagstukken kan agenderen en kan bijdragen aan zingeving en oplossingsrichtingen.
  • Het organiseren van nieuwe vormen van betrokkenheid, invloed en zeggenschap, die invulling geven aan zelfregie en participatie.
  • De corporatie verbinden met de leefwereld van bewoners en belanghouders en daarmee invulling geven aan het vraagstuk van maatschappelijk eigenaarschap, tegenkracht en zeggenschap over corporaties.
  • Een oplossing bieden voor de weeffout in de governance van maatschappelijke organisaties, in het bijzonder woningcorporaties door invulling te geven aan de derde laag.

Een praktijkvoorbeeld van een Corporatieraad:

Sinds kort houdt een corporatieraad de mensen van woningcorporatie Leystromen bij de les over wat er speelt in de samenleving. Paul van der Velde, manager maatschappij en innovatie van Leystromen, vertelde dat het veel tijd heeft gekost om de juiste mensen te vinden voor hun corporatieraad. Maar het is gelukt. Op de eerste bijeenkomst waren twintig leden van gevarieerde achtergrond onder wie een oud-wethouder, een ex-dakloze, een wijkagent, een Turkse fysiotherapeut en twee huurders. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter spraken zij onder andere over individualisering in de maatschappij. De corporatieraad komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar.

Downloads

Handleiding Corporatieraad

Aedes uitgave november 2016

Download

Onderscheid corporatieraad en maatschappijraad

Aedes uitgave november 2016

Download

Uitgevoerde projecten

Reisverslag van de Leystromen

Lees hoe de Leystromen, begeleid door Aedes, Atrivé en Gert van Dijk van Nyenrode Business Universiteit, kwam tot een goed werkende Corporatieraad

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel