Professionalisering huurdersorganisaties

Werken aan een vitale en professionele huurdersorganisatie

De huurdersorganisatie is vaak de spil tussen de corporatie en haar huurders op uiteenlopende onderwerpen. Je doet dit veelal met plezier en inzet, maar op vrijwillige basis en met beperkte middelen, tijd en expertise.

Je bent op zoek naar de juiste toon om optimaal invloed te kunnen uitoefenen in de overleggen met de corporatie, gemeente en andere betrokken partijen. Daarnaast sta je voor grote uitdagingen.
Ten eerste: het ophalen van signalen, klachten, ideeën en informatie bij je achterban, de huurders.
Ten tweede: de relevante zaken agenderen bij de desbetreffende betrokkenen, om hen te stimuleren te denken en te handelen vanuit de huurdersbeleving.

De woningwet biedt ruimte en structuur om deel te nemen aan de prestatieafspraken, om zodoende maatschappelijke input te kunnen bieden aan de corporatie en de gemeente. Het is aan de huurdersorganisatie om die ruimte ook daadwerkelijk in te nemen en dit samenspel actief op te zoeken; op zo’n manier dat je met kwaliteit en vertrouwen aan de overlegtafel zit.

Op zoek naar ontwikkeling en professionalisering?

Is dit verhaal herkenbaar? En ben je op zoek naar (door)ontwikkeling van jullie huurdersorganisatie? Atrivé biedt op maat gemaakte cursussen en trajecten waarbij wij samen aan de slag gaan om de huurdersorganisatie te professionaliseren en te versterken. Dat kan op verschillende gebieden, denk hierbij aan:

  • versterken en vernieuwen van huurdersorganisaties en participatiestructuur
  • versterken van huurdersbetrokkenheid: creatieve en praktische manieren om je achterban te betrekken en te activeren
  • versterken van de huurdersinvloed en samenwerking in beleidsprocessen en prestatieafspraken tussen huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten
  • kennisopbouw, informatie en advies over participatie, de nieuwe woningwet, prestatieafspraken, betaalbaarheid, huurbeleid, duurzaamheid, wonen mét zorg en kwaliteit van de voorraad

We gaan graag samen op zoek naar wat het beste werkt zodat je in de toekomst met meer expertise en vertrouwen je belangrijke taak kunt uitvoeren.

Downloads voor huurdersorganisaties

Atrivé ondersteuning van huurdersorganisaties

Download

Meedoen is erbij horen!

Download

Informatieblad huurdersparticipatie

Download

Versterken huurdersparticipatie

Download

Adviseurs voor dit onderwerp

Projecten

Blog van Atrivé in Ruimte + Wonen: "Meedoen is erbij horen"

Professionalisering van huurdersparticipatie is nodig, maar let op de keerzijde

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet