Toch is er meer waarmee u kunt bijdragen aan uw eigen legitimiteit: door continu in gesprek te staan met uw huurders en stakeholders. Een effectieve dialoog met huurders en stakeholders biedt veel kansen om kwaliteit in uw beleidsvorming en werkprocessen in te bouwen. Bovendien leidt het tot oplossingen die passen bij uw doelgroep en beter aansluiten bij behoeften van uw stakeholders.
Veel corporaties zoeken naar manieren om belanghebbenden bij hun beleid te betrekken. Atrivé heeft samen met Aedes en de Woonbond experimentele pilots begeleid waar met corporaties (nieuwe) vormen van transparantie en stakeholdersinvloed onder de loep werden genomen. Het doel was het versterken van de huurdersparticipatie en het vergroten van de legitimiteit. Dit heeft geleid tot de toolbox legitimatie.  
Op de Aedes site vindt u meer informatie hierover. 

Advies en dienstverlening

Lees hier het verslag van het laatst gehouden participatielab

Over leefbaarheid

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Paul Doevendans
T: 06 - 53 92 51 89
E:p.doevendans@atrive.nl
LinkedIn