De woningwet geeft huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten een andere rol en positie. En ondertussen komen door maatschappelijke ontwikkelingen telkens nieuwe vraagstukken op tafel: inclusieve samenleving, leefbaarheid, betaalbaarheid en verduurzamen…Het vraagt effectief lokaal samenspel.

 

Voor huurdersorganisaties

Als huurdersorganisatie wordt er steeds meer van je gevraagd. Zowel inhoudelijk als in tijd. Je zit vaker aan tafel met de corporatie en gemeente en zij verwachten dat je met vertrouwen aan tafel zit. Daarnaast vertegenwoordig je een achterban die resultaat verwacht en je werkzaamheden in de gaten houdt. Hoe ga je als huurdersorganisatie om met deze ruimte? Lukt het om namens je achterban te spreken. Ervaar je dat je met vertrouwen aan tafel zit en dat je als huurdersorganisatie voldoende serieus wordt genomen? Download hier de flyer waarin is opgenomen hoe Atrivé jouw huurdersorganisatie kan ondersteunen.

Voor woningcorporaties

Als woningcorporatie heb je te maken met een toenemende externe en interne verantwoordingsdruk op prestaties. Visitaties en volkshuisvestelijke verslagen zijn de formele middelen om je prestaties uit leggen aan de buitenwereld. Vanzelfsprekend zijn er meer mogelijkheden waarmee je kunt bijdragen aan je eigen legitimiteit. Een effectieve dialoog met huurders en stakeholders biedt veel kansen om kwaliteit in de beleidsvorming en werkprocessen in te bouwen. Bovendien leidt het tot oplossingen die passen bij de doelgroep van beleid en beter aansluiten bij behoeften van de stakeholders. Hoe heb je als corporatie je legitimatie georganiseerd? Is dit ingebed in de organisatie? Lukt het aansluiting te vinden bij huurders en stakeholders? Of wil je weten hoe het met de legitimiteit van je organisatie gesteld is?

Atrivé helpt huurdersorganisaties en woningcorporaties graag bij het beantwoorden van deze vragen. Dat doen wij met beproefde instrumenten en methodieken en als de situatie erom vraagt creëren we nieuwe. Omdat iedere klant anders is, en iedere vraag specifiek, leveren we maatwerk en trekken hierin samen op met de klant.

Advies en dienstverlening

Lees hier het verslag van het laatst gehouden participatielab

Over de (herzien) woningwet

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet