De nieuwe HR-cyclus vraagt om een actief oppakken van de eigen ontwikkeling

Er is een vernieuwing gaande hoe de HR-cyclus wordt ingevuld. Waar vroeger het management sterk stuurde in de ontwikkeling van medewerkers, wordt tegenwoordig van de medewerkers verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun loopbaan en ontwikkeling. Dat zijn de medewerkers nog niet gewend, maar sommigen zijn er ook nog niet toe in staat. En ook managers moeten vaak nog wennen hoe zij met deze situatie om moeten gaan. 

 

Medewerkers aan het stuur van hun eigen ontwikkeling

Wat wil je, wat is mogelijk en hoe pak je het aan. Van medewerkers wordt gevraagd om keuzes te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen waar het hun ontwikkeling betreft. Sommigen zijn dat gewend omdat de organisatie al sinds langere tijd werkt met POP's (Persoonlijke Ontwikkel Plannen). Maar voor sommigen is het ook volledig nieuw. Hoe kun je de medewerkers in je organisatie begeleiden om zelf die keuzes te maken? En hoe zorg je ervoor dat ze er echt in geloven, zodat ze er vol enthousiasme "voor gaan"?

 

Atrivé helpt medewerkers én managers

Atrivé weet welke hobbels en obstakels medewerkers kunnen tegenkomen op dit pad. We leren medewerkers  welke instrumenten ze kunnen gebruiken, om hun eigen loopbaanpad inhoud en vorm te geven. En dat kunnen we ook bij leidinggevenden doen; want díe moeten de medewerkers stimuleren om hun eigen ontwikkeling vorm te geven.

Vormen van leren

Hoe leer je mensen een nieuwe weg te bewandelen en zelf te kiezen? Hoewel er bij aanleren van iets nieuws een "grote gemene deler" is, gaat het in de nieuwe HR-cyclus om de persoon: wat werkt het beste voor die persoon, voor die medewerker. Dan kijk je dus ook hoe die medewerker het best een nieuw gedrag kan gaan vertonen (lezen, luisteren, theorie, oefening etc). Atrivé geeft dan ook persoonsgerichte trainingen. Maar ook groepsgewijze cursussen zijn mogelijk. In groepen leren de medewerkers ook van elkaar; ze geven elkaar feedback en ondersteunen elkaar.

Als je als medewerker zelf je ontwikkeling gaat vormgeven valt er veel te kiezen. Voorbeelden kunnen helpen om je gevoel te geven van de mogelijkheden. Ook als er vakinhoudelijk weinig bij te leren valt kun je jezelf ontwikkelen door het trainen van competenties en vaardigheden.  Hieronder een paar voorbeelden van wat mogelijk is.

Voorbeelden aanbod Atrivé

groepstraining drijfveren

Kiezen op basis van eigen drijfveren

Medewerkers hebben vaak al heel lang niet meer bedacht wat ze ZELF willen. Ze laten zich al jaren leiden door wat "gangbaar" is of door wat toevallig op hun pad komt. Als er dan gevraagd wordt welke kant je zelf op wil gaan, is dat moeilijk. Eerst even loskomen van hoe het altijd ging, en uit die afwachtende houding stappen. In een groepstraining (max 6 personen)  van 4 uur, gaat iedereen op zoek naar zijn eigen drijfveren. "Waar loop ik opnieuw warm voor en wil ik mijn energie aan geven?"

Koersbepaling voor individuen en groepen

De weg naar de stip op de horizon

Als je ineens niet meer automatisch een leer-aanbod krijgt van de werkgever, moet je zelf aan de bak. Je kunt weliswaar een droom hebben (een stip aan de horizon), maar hoe kom je daar? Hoe kies je het juiste leertraject wat bij je past? Een verkeerd gekozen leerpad kan leiden tot ongenoegen, overbelasting en slechte beoordelingen op de werkvloer als diploma's uitblijven. Ook kan het zijn dat er geen ruimte is om het geleerde in praktijk te brengen waardoor de "opbrengst" van zo'n opleiding nihil is en het vuurtje om verder te ontwikkelen langzaam uitdooft.
In een persoonlijke coaching begeleiden we medewerkers in het opstellen van hun persoonlijke ontwikkeltraject. Per medewerker zijn 3 sessies van een uur voldoende, om de medewerker met vertrouwen aan de start te plaatsen van zijn persoonlijke en uitdagende leer- en loopbaanpad.
Hoe kies je het juiste pad naar jouw stip op de horizon. Voor alle functieniveau's, zowel individueel als voor kleine groepen.

Individuele coaching

Nieuwe vaardigheden

Door ontwikkeling in de functie-inhoud worden van dezelfde medewerker soms nieuwe dingen gevraagd. Kan hij/zij die nieuwe vaardigheden nog bijleren? En zo niet, zijn er dan alternatieven of is het spel dan uit.
Atrivé helpt met coaching van met name de wat oudere medewerkers, om nieuw vuur te vinden voor hun ontwikkeling, hetzij binnen hun eigen functie, hetzij door een switch naar een andere functie.

Teamcoaching

Scoren met teams

Hoe kun je het ontwikkelproces van teams versnellen? Teams zijn als sociaal systeem conservatief. In het systeemdenken wordt dit homeostase genoemd: terug naar de oude vorm van werken. Teams neigen spontaan weer in hun oude vorm terug te vallen. Weerstand is zo bezien geen onwil, weerstand tegen ontwikkeling is een gewoonte. Logisch dus dat teamprocessen, ook na structuurwijzigingen, vaak stagneren. Bij het instrument "scoren met teams" waarderen teamleden elkaar op 5 succesfactoren en worden zich zo bewust wat hen tot een effectief team kan maken.

Lees meer
Teamtraining

Groeien in bewustzijn over integriteit

Wat is integriteit en wat betekent het om daar afwegingen in te maken? Zeker is dat integriteit meer is dan het vaststellen van beleid of opstellen van gezamenlijke gedragsregels. Atrivé heeft een spel ontwikkeld dat helpt praktisch aan de slag te gaan met integriteit. Medewerkers krijgen gevoel bij het maken van passende afwegingen en een gedeeld moreel kompas.

Lees meer

Geïnteresseerd in één van onze trainingen voor medewerkers?

Neem contact met ons op; dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
John van Es
T: 06 - 25 05 18 18
E:j.van.es@atrive.nl
LinkedIn
John van Es