In de samenwerking met de corporatie komen, door maatschappelijke ontwikkelingen, continu nieuwe onderwerpen aan bod. Ook is het mogelijk dat, door wisseling in de bezetting van de huurdersorganisatie, er bijgeschoold moet worden. Atrivé biedt daarvoor diverse mogelijkheden. Ook organiseren we een paar keer per jaar een Participatielab voor huurdersorganisaties waarin we actuele thema's bespreken. Dit kan gaan over het betrekken van de achterban, de rol van het bestuur en volkshuisvestelijke inhoud.  Hieronder enkele voorbeelden van het aanbod van Atrivé.

gesprekspartner

Gesprekspartner binnen prestatieafspraken voor huurdersorganisaties

Een training waarin je leert om bewust en gelijkwaardig aan de prestatieafsprakentafel plaats te nemen.

meer info
huurdersbeleving

Participatielab voor huurdersorganisaties over huurdersbeleving

 Tijdens gesprekken met corporatie en gemeenten ervaringen van huurders op de juiste manier naar voren brengen.

Meer info
huurbeleid

Huurbeleid voor huurdersorganisaties

Voor inzicht geeft in de regelgeving en handvaten om een goed gemotiveerd advies op te stellen.

meer info
leefbaarheidsbeleid

Participatielab voor huurdersorganisaties over 'leefbaarheid'

Verslag van het participatielab van 2 oktober 2018. Ook leren hoe je "wat-er-onder-de-huurders-leeft" in kan brengen?

Lees verder
zonne-energie

Cursus zonne-energie

Hoe werkt zonne-energie, wat zijn mogelijkheden voor opwekking en levering van elektriciteit in de verschillende gebouwtypes?

Lees verder
energiecoach

Cursus energiecoach

Informatie en tips over wat je kunt doen aan energiebesparing in het dagelijks gebruik van de woning.

meer info
actualiteit duurzaamheid

Actuele ontwikkelingen in duurzaamheid

Door goed op de hoogte te zijn van de actualiteit kunt u effectief meepraten.

meer info
aardgasvrij

Cursus aardgasvrij in de praktijk

Over technische, financiële en organisatorische aspecten.

Meer info
VvE duurzaam

Een duurzaam plan voor de VvE

 Alles voor een goed onderhoudsplan: instrumenten, financiële regelingen, stappenplan en communicatieplan.

Meer info

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts; wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet