In de samenwerking met de corporatie komen, door maatschappelijke ontwikkelingen, continu nieuwe onderwerpen aan bod. Ook is het mogelijk dat, door wisseling in de bezetting van de huurdersorganisatie, er bijgeschoold moet worden. Atrivé biedt daarvoor diverse mogelijkheden. Ook organiseren we een paar keer per jaar een Participatielab voor huurdersorganisaties waarin we landelijk, actuele thema's bespreken. De thema's die onlangs aan bod kwamen betroffen huurdersbeleving, leefbaarheid, de Woningwet en Meesturen op huurdersparticipatie in 2021. Maar Atrivé verzorgt ook Participatielabs op maat, speciaal voor jouw huurdersorganisatie en op een door jou gekozen locatie en aansluitend op jouw praktijk. Dit kan een casus, een buurt of specifiek onderwerp zijn. Ook is het mogelijk bij dit lab de corporatie of andere samenwerkingspartner te betrekken.

Hieronder enkele voorbeelden van het aanbod van Atrivé.

prestatieafspraken

Gesprekspartner binnen prestatieafspraken voor huurdersorganisaties

Een training waarin je leert om bewust en gelijkwaardig aan de prestatieafsprakentafel plaats te nemen.

meer info
huurbeleid

Huurbeleid en huurverhoging: de regels en een beargumenteerd advies

Voor inzicht geeft in de regelgeving en handvaten om een goed gemotiveerd advies op te stellen.

meer info
zonne-energie

Cursus zonne-energie

Hoe werkt zonne-energie, wat zijn mogelijkheden voor opwekking en levering van elektriciteit in de verschillende gebouwtypes?

meer info
duurzaamheid

Actuele ontwikkelingen in duurzaamheid

Door goed op de hoogte te zijn van de actualiteit kunt u effectief meepraten.

meer info
aardgasvrij

Cursus aardgasvrij in de praktijk

Over technische, financiële en organisatorische aspecten.

meer info
Woningwet

Participatielab over woningwet en positionering huurdersorganisatie

De Woningwet zorgt voor meer verbondenheid en oog voor elkaars belangen. Toch zijn er ook minder positieve neveneffecten.

meer info
huurdersbeleving

Participatielab over huurdersbeleving

Hoe breng je als huurdersorganisatie de ervaringen van huurders op een goede manier in, tijdens de gesprekken met de corporatie en gemeenten?

meer info

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts; wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Sharon Bonouvrie
T: 06 - 28 49 82 33
E:s.bonouvrie@atrive.nl
LinkedIn
Sharon Bonouvrie