Workshop Visie op toezicht en bestuur

Tijdens de workshop wordt gekeken naar de bedoeling van de corporatie en de toegevoegde waarde van de RvC (namens wie houd je toezicht en aan wie leg je verantwoording af). Wat betekent dit voor de rolinvulling RvC-leden en bestuurder? De huidige trends komen aan bod en het effect daarvan voor de rol van de toezichthouder.

Belangrijk onderdeel is ook de wisselwerking tussen bestuurder en toezichthouders. Welke soft controls hebben zij ter beschikking? Wat is ieders taakopvatting en wat verwachten ze van elkaar? 

Ook hebben we het over toezicht en toetsingskader: wat zijn de regels en de belangrijke toetsingspunten? Wat zijn de risico's en hoe ga je om met toetsingsdilemma's?

Waarom deze workshop?

Iedereen brengt zijn eigen competenties en inzichten mee. Maar voor bestuur en toezichthouders is het belangrijk een gedeelde visie te hebben met betrekking tot hun samenspel in de organisatie: een balans tussen vetrouwen en gezond wantrouwen; een zinvolle dialoog met voldoende tegenkracht. In deze workshop gaat het over deze samenwerking: over wetten en regels maar ook over hoe je tot een effectieve samenwerking komt.

Leerdoelen:

  • Inzicht verwerven in de spelregels van good governance en de wederzijdse verwachtingen.
  • Verkenning van bouwstenen voor visie op toezicht en bestuur: de bedoeling van de corporatie en de toegevoegde waarde van de RvC
  • Verkenning van gewenste rolinvulling van RvC-leden en bestuur en de rol van de commissies
  • Verkenning gewenste groepsdynamiek en waardenpatronen van de individuele leden
  • Inzicht in de werking toezicht- en toetsingskader en nut en noodzaak van een informatieprotocol

Praktische informatie

Workshop-opzet: De workshop kan in-company met de eigen RvC  worden genoten, maar kan ook samen met een andere RvC plaatsvinden.

Doelgroep: Deze masterclass is bedoeld voor commissarissen en bestuurders.
Tijdsbesteding: één dagdeel
PE punten: Als commissaris ontvangt u voor deze opleiding 3 PE-punten. (Aedes-reglement voor PE-punten en het VTW-reglement voor PE punten, aandachtsgebieden:  Leiderschap en cultuur, Governance & risk en Strategie, beleid en communicatie). Het aantal punten is afhankelijk van het aantal contacturen.
Atrivé is voor haar opleidingen CRKBO-geregistreerd. (Zie onze 'kwaliteitseisen en -condities' en de klachtenregeling.)

Geïnteresseerd in een workshop Visie op toezicht en bestuur?

Neem contact met mij op dan bespreken we samen de mogelijkheden.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem