Workshop Governance en de verbinding met het maatschappelijk netwerk

In deze workshop komen diverse vragen aan bod die te maken hebben met hoe commissarissen op verantwoorde wijze invulling kunnen geven aan hun speciale rol. Speciaal vanwege hun positie in 'het bedrijf', maar zeker speciaal vanwege de branche waarin zij werken. Welk type governance is passend voor een woningcorporatie? Is het volgen van papieren regels genoeg? Of toch niet?

Tijdens de workshop wordt gekeken naar de governancecode en naar facetten van zowel het externe als interne toetsingskader. En ben je er, als alles (op papier) netjes geregeld is? Vaak zijn zaken op papier 'duidelijk', 'in control' en 'goed verdeeld'. Maar dat toont niet hoe het toezicht in de praktijk functioneert. Het gaat om de vertaalslag van de Governancecodes naar toezicht in het hier en nu. Dat vraagt om maatschappelijk en waardegedreven toezicht. In de workshop gaan we in op de bepaling van die waarde, maar ook op het effect daarvan voor de rolinvulling van commissarissen en in het bijzonder voor de voorzitter?

Realisatie van publieke waarden betekent ook wat voor de invulling van het leiderschap van het bestuur van een woningcorporatie en voor het ‘management control framework (MCF)’. Er is behoefte aan operationalisering van 'soft controls'.
Aan de hand van de strategische driehoek van Mark Moore komt niet alleen theorie, maar vooral ook praktijk aan bod. We hebben het over mythe en realiteit. En ook over wat er voor nodig is om 'leider' te kunnen zijn.

Waarom deze workshop?

De wereld is in beweging; de corporatiesector ook. Van toezichthouders wordt maatschappelijk en waardegedreven toezicht verlangd. Deze workshop is met name bedoeld om hier feeling, bedrevenheid en uitwisseling voor te genereren. Qua permanente educatie valt deze workshop binnen de aandachtsgebieden "Leiderschap", "Governance en risk" en "Maatschappelijke verankering".

Leerdoelen: na afloop van deze workshop ........

  • Weet je welk stapje er nodig is om boven het niveau van slechts "compliance aan wet- en regelgeving" uit te stijgen.
  • Heb je meer gevoel bij de bepaling van maatschappelijke waarde.
  • Heb je het maatschappelijk krachtenveld van je organisatie helder in beeld.
  • Herken je direct het verschil tussen managementvaardigheid en leiderschap.
  • Weet je wanneer je geen echte leider bent.

Praktische informatie

Workshop-opzet: De workshop is modulair van opzet. In overleg kan gekozen worden waar op wordt ingegaan en waar de nadruk ligt. De workshop kan in-company met de eigen RvC  worden genoten, maar kan ook samen met een andere RvC plaatsvinden. De prijs is afhankelijk van de gekozen modules, het aantal contacturen en het aantal deelnemers.

Doelgroep: Deze masterclass is bedoeld voor commissarissen die zich de vraag stellen hoe je verantwoord leiding, sturing en toezicht kunt bieden.
Tijdsbesteding: naar keuze, afhankelijk van de gekozen modules
PE punten: Als commissaris ontvangt u voor deze opleiding PE-punten. (Aedes-reglement voor PE-punten en het VTW-reglement voor PE punten, aandachtsgebieden:  Leiderschap, Governance & risk en Maatschappelijke verankering). Het aantal punten is afhankelijk van het aantal contacturen.
Atrivé is voor haar opleidingen CRKBO-geregistreerd. (Zie onze 'kwaliteitseisen en -condities' en de klachtenregeling.)

Geïnteresseerd in een workshop Governance en de verbinding met het maatschappelijk netwerk?

Neem contact met mij op dan bespreken we samen de mogelijkheden.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem