De actualiteit van duurzaamheid

Overzicht en inzicht in de verduurzamingsopgave met handelingsperspectief voor de organisatie

Onderwerpen van deze masterclass

  1. Duurzaamheid: containerbegrip of KPI ?
  2. De donut als denkmodel voor circulariteit en solidariteit
  3. Regelgeving en verantwoordelijkheden rondom verduurzaming
  4. De praktijk en rol van corporaties
  5. Hoe nu verder? Praktische tips & tops!

Er is geen ontkomen meer aan en er is geen tijd meer te verliezen. Energie-armoede, hoge bouwkosten en hittestress; de ‘nieuwe’ uitdagingen stapelen zich op. Ook regelgeving rondom verduurzaming krijgt steeds meer vorm. Ziet u de bomen door het bos nog? Deze masterclass heeft als doel kennis te delen met bestuurders en raden van commissarissen over de verduurzamingsopgave in de corporatiesector. Resultaat is een degelijk referentiekader op basis waarvan we het goede gesprek voeren over de opgave, de positionering en de herijking van visie en beleid voor de eigen organisatie.

We gaan in op alle actuele en voor corporaties relevante thema’s van duurzaamheid, zoals de warmtetransitie, klimaatadaptatie, bewonersgedrag en circulair, natuur-inclusief bouwen. Daarnaast presenteren we de faal- en succesfactoren uit de praktijk van corporaties die het verduurzamingsproces werkend krijgen. In gesprek met de deelnemers gaan we op zoek naar de kansen van samenwerking met partners en belangenhouders.

Leerdoelen

Na deze masterclass:

  • bent u op de hoogte over de actuele thema’s van duurzaamheid
  • heeft u inzicht gekregen in de relevante regelgeving en verantwoordelijkheden
  • heeft u kennis genomen van de verduurzamingspraktijk bij corporaties
  • heeft u inzicht gekregen in de kansen van samenwerking met partners en belanghouders

Praktische informatie

Aantal deelnemers en locatie: Deze masterclass geven we incompany. U kunt dan met de eigen organisatie kennis opdoen, maar ook standpunten bespreken en debatteren over een gezamenlijke visie waar het de verduurzamingsprocessen en samenwerkingsverbanden betreft. U bepaalt zelf waar de masterclass gegeven wordt en wie deelneemt.
Bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk deel te nemen aan een masterclass met open inschrijving. U ontmoet dan andere bestuurders en commissarissen. Er is in dat geval minder gelegenheid voor inzoomen op de specifieke situatie bij uw corporatie.

Doelgroep: Deze masterclass is met name bedoeld voor directeur-bestuurders en commissarissen die duurzaamheidsvisie en -beleid tegen het licht willen houden en/of die zich de vraag stellen hoe ze het verduurzamingsproces werkend danwel versneld krijgen.

Docent: De masterclass wordt gegeven door Thijs Kurstjens, Marissa van Groenestijn of Ronald Versprille, allen senior adviseur van Atrivé op het gebied van duurzaamheid en vastgoed.

Tijdsbesteding: 2 uur.

PE punten: Als commissaris of als directeur-bestuurder ontvangt u voor deze opleiding 2 PE-punten. (Aedesreglement voor PE-punten en het VTW-reglement voor PE punten, aandachtsgebieden 'Vastgoed en financiën', 'Strategie, beleid en communicatie' en 'Maatschappelijke verankering'.)

Kwaliteit
Atrivé is voor haar opleidingen CRKBO-geregistreerd en beschikt over het NRTO-keurmerk. (Zie onze 'kwaliteitseisen en -condities' en de klachtenregeling.)

Interesse in de Masterclass "de actualiteit van duurzaamheid"?

Neem contact met ons op en we bespreken graag wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Thijs Kurstjens
T: 06 29 62 24 08
E:t.kurstjens@atrive.nl
LinkedIn