Al heel lang doet Atrivé aan kennisoverdracht. Wij geven opleidingen, trainingen, masterclasses, workshops en dergelijke, in veel gevallen nauw verbonden met ons advieswerk.

Corporatiebestuurders zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht tot Permanente Educatie (PE). Zij moeten binnen drie jaar 108 PE-punten behalen. Atrivé heeft de CRKBO-registratie behaald en beschikt over het NRTO-keurmerk en is daardoor gerechtigd om PE-punten toe te kennen voor haar opleidingen. De opleidingsactiviteiten mogen bovendien BTW-vrij worden aangeboden. Dit, gecombineerd met de rijke kennis- en ervaringsachtergrond van Atrivé, maakt het bijzonder interessant om met Atrivé in gesprek te gaan om te kijken welke opleidingsactiviteit op dit moment nuttig is.

Opleidingen en trainingen voor commissarissen en bestuur

Altijd bestaat er de mogelijkheid om een opleiding door Atrivé op maat te laten maken. Maar om een indruk te geven van wat er mogelijk is, schetsen wij kort onze handelwijze:

                                                              * Samen verkennen we de leerbehoefte.
                                                              * We stellen leerdoelen op.
                                                              * We maken bijpassend studiemateriaal.
                                                              * We ontwerpen samen een workshop op maat.

Zo hebben wij onder andere de volgende workshops verzorgd:

De actualiteit van duurzaamheid

Deze masterclass heeft als doel kennis te delen met bestuurders en raden van commissarissen over de verduurzamingsopgave in de corporatiesector. Resultaat is een degelijk referentiekader op basis waarvan we het goede gesprek voeren over de opgave, de positionering en de herijking van visie en beleid voor de eigen organisatie. Verder presenteren we de faal- en succesfactoren uit de praktijk en bespreken we de kansen van samenwerking met partners en belangenhouders.

 

 

Incompany workshop Integriteit voor RvC en directieteam

Voorkomen dat integriteitskwesties pas zichtbaar worden als het uit de hand gelopen is.

De workshop die wij geven heeft als doel het integriteitsbesef te borgen door tijdens de workshop integriteitsdilemma’s te verkennen, te duiden en te bespreken. Integer handelen beklijft door met elkaar de dialoog aan te gaan. Je bent tenslotte deel van een organisatie en haar cultuur. Samen maak en bewaak je de morele grenzen. “Omgaan met ethische kwesties” is een vaardigheid. Dat leer je niet uit een boek, maar door te oefenen.

Masterclasses voor de NVBW

Jaarlijks ondersteunt en begeleidt Atrivé de NVBWbij de organisatie van drie masterclasses en een tweedaagse. De deelnemers ontvangen hiervoor PE-punten. Behalve ruime inhoudelijke verdieping bieden de masterclasses ook gelegenheid tot intercollegiaal sparren.

Workshop Visie op toezicht en bestuur

Vanuit zijn rijke ervaring geeft Gerrit van Vegchel deze workshop voor bestuurders en commissarissen. In één dagdeel wordt je bijgepraat over regels, trends en nodige tegenkrachten in een organisatie. De workshop kan in-company gegeven worden en inzoomen op de situatie van jouw corporatie.

Lees meer

Workshop Governance en publieke waarden

Deze workshop kan modulair naar wens worden opgebouwd.

Lees meer

Training wonen en zorg voor toezichthouders van woningcorporaties
Wil je graag op de hoogte zijn van de wettelijke veranderingen in de zorg, inzicht krijgen in de gevolgen daarvan voor de woonbehoefte in het regio/werkgebied en vervolgens in gesprek gaan over de praktische invulling van deze volkshuisvestelijke opgave? Atrivé organiseert  graag een training wonen en zorg. We hebben deze training al eerder verzorgd bij onder andere Wetland Wonen en Woonborg.

Integriteitssessie ‘Collectief bewustzijn van RvC en Bestuur'

Workshop verandering in bewonersparticipatie en het organiseren van verbindingen met de samenleving

Workshop verduurzaming en transitiemanagement

Workshop inclusieve samenleving en het organiseren van netwerken

Meer weten?

Neem contact met ons op en wij kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel