Academie gericht op professionaliteit & ontwikkeling

In een snel veranderende wereld is kennisontwikkeling een belangrijke voorwaarde om adequaat in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken.

Atrivé heeft een CRKBO-registratie en het NRTO-keurmerk en confirmeert zich aan de gedragscode van de NRTO. Dat betekent dat Atrivé in staat is om gedegen workshops aan te bieden aan bestuurders en commissarissen. Deelnemers aan deze workshops ontvangen hiervoor PE-punten.

Tot en met 2023 begeleidt Atrivé de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (de NVBW) in hun kennisontwikkeling. De deelnemers ontvangen hiervoor PE-punten. Daarnaast biedt Atrivé workshops op maat aan.
Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Kwaliteitseisen en voorwaarden

Download

Kwaliteitsbewaking leren & ontwikkelen

Download
cloud

Klachtenregeling

Download