Academie gericht op professionaliteit & ontwikkeling

In een snel veranderende wereld is kennisontwikkeling een belangrijke voorwaarde om adequaat in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken.

Atrivé heeft het  NRTO-keurmerk en een CRKBO-registratie. Dat betekent dat Atrivé in staat is om gedegen workshops aan te bieden aan bestuurders en commissarissen. Deelnemers aan deze workshops ontvangen hiervoor PE-punten.

De komende 3 jaar begeleidt Atrivé de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (de NVBW) in hun kennisontwikkeling. De deelnemers ontvangen hiervoor PE-punten. Daarnaast biedt Atrivé workshops op maat aan.
Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Kwaliteitseisen en -condities

Download
cloud

Klachtenregeling

Download