Onze kandidaten kunnen het verschil maken

Kom je op cruciale plaatsen in je organisatie mensen tekort, wil je een verandering in gang zetten of een verbetering doorvoeren, dan is een tijdelijke invulling door een kandidaat met toegevoegde waarde de oplossing. Atrivé zorgt voor de goede match.

Sturings- en capaciteitsvraagstuk

Een vacature komt meestal niet gelegen. Je kunt je meestal niet veroorloven een pas op de plaats te maken. Dat is ook niet nodig; onze kandidaten kunnen meteen aan de slag. Ze kennen de corporatiesector maar hebben ook gevoel voor de politiek bestuurlijke verhoudingen bij gemeenten en overheidsinstanties. Vraagstukken als warmtevisies en beleidsvisie/samenwerking wonen-welzijn-zorg zijn hen niet vreemd. Onze expertise bestrijkt onder andere de vakgebieden wonen en woonvisies, sociaal domein, lokale en regionale samenwerking, prestatie-afspraken, invulling energietransitie en duurzaamheidsconvenanten.

 

Functie-inrichting, begeleiding en coaching

De opdrachten zijn divers, de inzet en professionaliteit dezelfde. Ook worden we gevraagd nieuwe functies vorm te geven en/of nieuwe functionarissen in hun functie te coachen.

Een interimmer die bij je past

Atrivé heeft een groot landelijk netwerk van interimmers met inhoudelijke en procesmatige ervaring bij woningcorporaties en gemeenten. Zij hebben ervaring als bestuurder, directeur, manager, kwartiermaker, beleidsmedewerker of bestuurssecretaris. Wij bieden altijd een kandidaat die gewend is om in een interim-situatie te werken en die kennis heeft van de gewenste vakgebieden. Minstens zo belangrijk vinden wij de match als het gaat om de persoonlijkheid. Een interimmer die past bij het vraagstuk, kan zorgen voor het gewenste resultaat.

 

Uitgevoerde interim opdrachten

Bij woningcorporaties:

 • Beleidsmedewerker, Acantus Veendam
 • Manager Wonen, Elkien Heerenveen
 • Interim-bestuurder, Weller Heerlen
 • Manager Vastgoed, Vincio Wonen Hoensbroek
 • Interim-bestuurder, Veenendaalse Woningstichting
 • Interim-bestuurder, Woningbedrijf Velsen
 • Manager Vastgoed, Woningstichting IJsselland Doetinchem
 • Teamleider Wonen, Woonveste
 • Beleidsmedewerker Vastgoed-Wonen, Vecht & Omstreken
 • Beleidsmedewerker, Rijswijk Wonen
 • Interim-manager Vastgoedbeheer, ZOwonen
 • Bestuurssecretaris, Woonpartners Helmond
 • Manager Vastgoed, Ons Huis

 

Klik hier voor een voorbeeld van een interim-
oplossing bij een woningcorporatie

Als woningcorporatie interim ondersteuning nodig?
Neem contact op met onderstaande adviseur.

    
    John van Es

Bij gemeenten of overheidsinstanties:

 • Adviseur Wonen, gemeente Zoetermeer
 • Senior beleidsadviseur Wonen, gemeente Oegstgeest
 • Projectleider woningbouwinitiatief, gemeente Bronckhorst
 • Beleidsadviseur Wonen, gemeente Meierijstad
 • Projectleider herijking woningbouwprogrammering, gemeente Meierijstad
 • Manager, gemeente Koggenland
 • Beleidsondersteuner Wonen-Welzijn-Zorg, gemeente Putten
 • Onderzoeker ontwikkelingen woningmarkt, Planbureau voor de Leefomgeving

 

Klik hier voor een voorbeeld van een interim-
oplossing bij een gemeente

Als gemeente of overheidsinstantie interim ondersteuning nodig?
Neem contact op met één van onderstaande adviseurs.

   
Hanjo Lagas                                                Janine Boers

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
| Atrivé |
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn