In de samenwerking met de corporatie komen, door maatschappelijke ontwikkelingen, continu nieuwe onderwerpen aan bod. Ook is het mogelijk dat, door wisseling in de bezetting van de huurdersorganisatie, er bijgeschoold moet worden. Atrivé biedt daarvoor diverse mogelijkheden. Ook organiseren we een paar keer per jaar een Participatielab voor huurdersorganisaties waarin we actuele thema's bespreken. Dit kan gaan over het betrekken van de achterban, de rol van het bestuur en volkshuisvestelijke inhoud.  Hieronder enkele voorbeelden van het aanbod van Atrivé.

Adviseurs voor dit onderwerp

Gesprekspartner binnen prestatieafspraken voor huurdersorganisaties

Een training waarin je leert om bewust en gelijkwaardig aan de prestatieafsprakentafel plaats te nemen.

meer info

Huurbeleid en huurverhogingen: de regels en een beargumenteerd advies

Voor inzicht in de regelgeving en handvaten om een goed gemotiveerd advies op te stellen.

meer info

Participatielab over huurdersbeleving

Hoe breng je als huurdersorganisatie de ervaringen van huurders op een goede manier in, tijdens de gesprekken met de corporatie en gemeenten?

Meer info

Actuele ontwikkelingen in duurzaamheid

Door goed op de hoogte te zijn van de actualiteit kunt u effectief meepraten.

meer info

Cursus zonne-energie

Hoe werkt zonne-energie, wat zijn mogelijkheden voor opwekking en levering van elektriciteit in de verschillende gebouwtypes?

meer info

Cursus aardgasvrij in de praktijk

Over technische, financiële en organisatorische aspecten.

meer info

Participatielab over woningwet en positionering huurdersorganisatie

De Woningwet zorgt voor meer verbondenheid en oog voor elkaars belangen. Toch zijn er ook minder positieve neveneffecten.

meer info

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts; wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet