Begeleiding huurdersorganisaties

Werken aan een vitale huurdersorganisatie

De huurdersorganisatie is dé vertegenwoordiging van de huurders van de corporatie. Ontzettend leuk om, als bestuur van de huurdersorganisatie, deze vertegenwoordiging te mogen doen. Je doet dit veelal met plezier en inzet, maar op vrijwillige basis en met beperkte middelen, tijd en expertise. Je bent op zoek naar de juiste toon om optimaal invloed te kunnen uitoefenen in de overleggen met de corporatie, gemeente en andere betrokken partijen.

Onze ervaring in het werken met huurdersorganisaties is, dat het volgende belangrijk is, om als bestuur fijn te kunnen functioneren en invloed te kunnen hebben. 

 1. Werken vanuit een duidelijk en gemeenschappelijk ‘waarom/waarvoor/waarheen’
 2. vanuit actieve en vruchtbare betrokkenheid van de achterban
 3. vanuit een constructief-kritische relatie met de corporatie
 4. met deskundigheid en vaardigheden om de belangen van huurders te vertegenwoordigen: volkshuisvestelijke kennis, adviseren, onderhandelen
 5. resultaatgericht, planmatig en doelmatig … doen wat werkt!
 6. integer en lerend, elkaar aanspreken waar en wanneer nodig
 7. als team, met een duidelijke en logische verdeling van taken en rollen
 8. onder leiding van een competente voorzitter
 9. met plezier!

Dit is natuurlijk geen exclusief vinklijstje. Deze punten worden wel enorm herkend door besturen van huurdersorganisaties waar wij mee werken. We bieden inspiratie en werken gestructureerd én op maat aan de uitdagingen waar jij met jouw bestuur voor staat.

Op zoek naar ontwikkeling?

Is dit verhaal herkenbaar? En ben je op zoek naar (door)ontwikkeling van jullie huurdersorganisatie? Atrivé biedt op maat gemaakte cursussen en trajecten waarbij wij samen aan de slag gaan om de huurdersorganisatie te versterken. Dat kan op verschillende gebieden, denk hierbij aan:

 • versterken van huurdersbetrokkenheid: creatieve en praktische manieren om je achterban te betrekken en te activeren
 • versterken en vernieuwen van huurdersorganisaties en participatiestructuur
 • versterken van de huurdersinvloed en samenwerking in beleidsprocessen en prestatieafspraken tussen huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten
 • kennisopbouw, informatie en advies over participatie, de nieuwe woningwet, prestatieafspraken, betaalbaarheid, huurbeleid, duurzaamheid, wonen mét zorg en kwaliteit van de woningen aan de binnenkant enzovoort.

We gaan graag samen op zoek naar wat het beste werkt zodat je in de toekomst met meer expertise en vertrouwen je belangrijke taak kunt uitvoeren.

Downloads voor huurdersorganisaties

Atrivé ondersteuning van huurdersorganisaties

Download

Meedoen is erbij horen!

Download

Adviseurs voor dit onderwerp

Projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Esther Mulder
T: 06 - 27 37 14 25
E:e.mulder@atrive.nl
LinkedIn
Esther Mulder