Bloeiende huurdersparticipatie is veel waard. Huurdersorganisaties hebben een stevige formele wettelijke positie in de woningwet. We zien dat huurdersorganisaties met een constructief-kritische samenwerking met hun woningcorporatie veel invloed kunnen hebben. Atrivé werkt samen aan participatie van huurders. Gemotiveerd en professioneel, vanuit idealen én pragmatiek.

Huurdersorganisatie: spil tussen huurders en corporatie

De huurdersorganisatie is de spil tussen de huurders (de achterban) en de corporatie. Besturen van huurdersorganisaties willen er zijn voor hun achterban en optimaal invloed uitoefenen. Formeel (wet- en regelgeving) en informeel (het goede menselijke contact met de corporatie) kun je je invloed op allerlei manieren uitoefenen. Kansen te over. Maar ook uitdagingen. We noemen er een paar:

  • Door Corona kan ik fysiek mijn achterban lastiger bereiken. Hoe doe ik dat digitaal?
  • Ons bestuur vergrijst, hoe vinden we nieuwe mensen?
  • We willen verschillende doelgroepen bereiken, op welke manieren kunnen we dat doen?
  • We willen gestructureerd(er) werken, kunnen jullie ons daarbij ondersteunen?
  • De professionals van de corporatie en partners hebben veel meer kennis en tijd. Hoe kunnen we toch met vertrouwen aan de overlegtafel zitten?
  • Individuele huurders benaderen ons regelmatig met klachten over de corporatie. We willen er voor hen zijn, maar zijn ook geen klachtenbureau. Wat te doen?

Ondersteuning door Atrivé

Herkenbare vragen? Of heb jij lokaal weer een iets andere uitdaging. We ondersteunen huurdersorganisaties om de participatie tot bloei te brengen, het bestuur te versterken, nieuwe huurdersorganisaties op te richten en op allerlei inhoudelijke thema’s. Download hier de flyer waarin is opgenomen hoe Atrivé jouw huurdersorganisatie kan ondersteunen. In onderstaand blok "Advies en dienstverlening" vind je meer informatie over het werk dat we samen met huurdersorganisaties doen.
Onze kracht? We kennen de belevingswereld van de huurder, huurdersorganisaties, woningcorporaties, gemeenten en partners in allerlei regio’s in het land. Daarom kunnen we snel tips geven en met jou komen tot een vorm van ondersteuning die het best past. En aan de slag!

We gaan graag samen op zoek naar wat het beste werkt zodat je in de toekomst met meer vertrouwen je belangrijke taak kunt uitvoeren.

Advies en dienstverlening

Lees hier hoe Atrivé huurdersorganisaties ondersteunt in hun actieve strategische rol

Ervaringen van de Huurdersraad van Eemland Wonen

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Sharon Bonouvrie
T: 06 - 28 49 82 33
E:s.bonouvrie@atrive.nl
LinkedIn
Sharon Bonouvrie