Zelfevaluatie & kennisontwikkeling

Hoe kom je erachter of je jouw taken wel naar behoren verricht?

Raden van commissarissen hebben drie taken: een toezichthoudende taak, een taak als sparringpartner voor het bestuur en een werkgeverstaak. Maar hoe kom je erachter of je die taken wel naar behoren verricht? En wie controleert dat?

Verantwoording taken RvC

De Raad van Commissarissen legt over de invulling van die taken verantwoording af, aan de AW (Autoriteit Woningcorporaties), aan de samenleving (o.a. in het jaarverslag) en aan zichzelf. De RvC is in hoge mate een zelfsturend orgaan, waarvan verwacht wordt dat zij adequaat haar taken vervult en inspeelt op maatschappelijke vraagstukken waar corporaties mee van doen hebben. Om continue verbetering van de zelfsturing te bevorderen, is wettelijk bepaald dat corporaties elk jaar een zelfevaluatie dienen te houden. Daarbij is er de verplichting dat zij één keer in de twee jaar de zelfevaluatie laten begeleiden door een externe begeleider. De bedoeling van een goede zelfevaluatie is, dat de RvC-leden met elkaar verkennen hoe zij de afgelopen periode de drie eerdergenoemde taken hebben ingevuld. Daarnaast is van belang dat zij in de evaluatie verkennen hoe de relatie / samenwerking is met de bestuurder, en hoe de onderlinge samenwerking tussen de individuele leden van de RvC is. Ook wordt verwacht dat de commissarissen tijdens de zelfevaluatie met elkaar onderzoeken wat de sterke en verbeterpunten zijn van de individuele leden, en of de vergaderingen effectief verlopen. De bedoeling is dat de zelfevaluatie plaatsvindt in een open en veilige sfeer zodat de leden een open dialoog kunnen voeren waarin alles gezegd kan worden. Een zelfevaluatie levert verbeterpunten op die om opvolging vragen.

Begeleiding zelfevaluatie

Atrivé begeleidt voor raden van commissarissen regelmatig zelfevaluaties. Onze evaluatiemethodiek voldoet aan alle eisen die vanuit de actuele Governancecode en Herzieningswet aan de RvC kunnen worden gesteld. De evaluatie is mede gebaseerd op handreikingen en formats die door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hiertoe worden aangereikt, zoals op het gebied van zelfevaluatie, fit en proper-test en legitimiteit van intern toezicht.
Atrivé beschikt over alle bevoegdheden om zelfevaluaties te kunnen begeleiden, inclusief het toekennen van PE-punten voor opleiding van commissarissen. Daarvoor geldt wel dat naast de zelfevaluatie ook op aantoonbare wijze gewerkt is aan kennisontwikkeling. Voor de evaluatie kunnen geen PE-punten worden gegeven, wel voor een thema dat wordt uitgediept.
Zelfevaluatie vindt plaats in de geest van een constructief-kritisch gesprek, met aandacht voor de individuele beleving van de commissarissen en voor vertaling naar verbetering van het individueel en collectief functioneren van de raad.

 

Atrivé heeft de afgelopen jaren o.a. bij de onderstaande woningcorporaties zelfevaluaties begeleid.

 • Woningstichting Voerendaal
 • Woonstichting Valburg
 • l'Escaut Woonservice
 • Groninger Huis
 • Habeko Wonen
 • Heuvelrug Wonen
 • OFW Woondiensten
 • Rijnhart Wonen
 • Sint Anthonis van Padua
 • Wold en Waard
 • Wonen Vierlingsbeek
 • Woningbelang Valkenswaard
 • Woningbouwvereniging Amerongen
 • Woningstichting De Vooruitgang (Volendam)
 • Woningstichting Vaals
 • Woonservice IJsselland
 • Woonstichting Sint Joseph (Boxtel)
 • Woongroep Marenland
 • Stichting woningbeheer Born-Grevenbicht
 • Fides Wonen
 • Salland Wonen
 • Woonwijze
 • Stichting Eelder Woningbouw
 • Woningbouwstichting De Gemeenschap
 • Woonbedrijf Ieder1
 • Woningstichting Woningbelang
 • Plavei
 • Rhiant
 • Meander
 • ’t Heem
 • De Vooruitgang
 • Synthese
 • Maasvallei
 • Wonen Vierlingsbeek
 • WBO Oldenzaal
 • Woningstichting Obbicht en Papenhoven
 • Woningstichting Leusden
 • Weller
 • Destion
 • Maaskant Wonen
 • Plicht Getrouw
 • Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout
 • Clavis

Adviseurs voor dit onderwerp

Deze adviseurs kunnen helpen bij dit onderwerp

Downloads

Integriteitssessie ‘Collectief bewustzijn van RvC en Bestuur

Download

Zelfevaluatie zorgt voor beter toezicht

over zelfevaluatie bij raden van toezicht

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel