Visie op toezicht & bestuur

Over good governance, rolverdeling, cultuur en wenselijke teamdynamiek.

In de Governancecode is afgesproken dat corporaties een visie op toezicht & bestuur opstellen. In deze visie wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in de rol. Naast zijn rollen beschrijft de RvC hierin zijn taakuitoefening als intern toezichthouder.

 

In het maken van een visie op toezicht & bestuur is ‘de weg ernaar toe’ minstens zo belangrijk als het opstellen van de visie zelf. Met elkaar als RvC en bestuur het gesprek aangaan over ‘good governance’ waaronder de relatie tussen bestuurder en toezichthouder, de rolverdeling, cultuur en wenselijke teamdynamiek vraagt om een goed gesprek.

 

Als Atrivé begeleiden we hierin meerdere besturen en RvC’s. We hebben daarin niet alleen oog voor wat formeel dient te worden vastgelegd, maar ook welke werkwijze tussen bestuur en RvC in positieve zin bijdraagt aan een het algeheel functioneren van de onderneming. Het stimuleren van interactie, zelfreflectie, aandacht voor cultuur en teamdynamiek, kritisch op de bal (en niet op de persoon) en het creëren van een veilige setting om onderwerpen aan te snijden, kenmerken onze aanpak. Niet voor niets worden we vaker gevraagd om het op/-bijstellen van een visie op bestuur & toezicht met een zelfevaluatie van de RvC te combineren.

Het resultaat is een ‘doorleefde’ visie op bestuur & toezicht die staat als een huis, die goed door te vertalen is naar een toetsingskader (verplichting vanuit de visitatie) en die tegelijkertijd de flexibiliteit kent om mee te veranderen met de koers en ontwikkeling van de onderneming. 

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs