Statuten & reglementen

Een samenhangend geheel van wensen en vereisten.

De grondbeginselen van de governance binnen de organisatie en de afspraken daarover, zijn vastgelegd in statuten en reglementen. Atrivé stelt voor woningcorporaties, op basis van vigerende wet- en regelgeving (Woningwet), statuten en reglementen op en/of past deze aan. Naast de formele vereisten en standaard bepalingen, is het onze ervaring dat er altijd sprake is van maatwerk. Met bestuur, raad van commissarissen en/of de inhoudelijke specialisten bepalen we de exacte inhoud in overleg. Of dit nu gaat om de statuten, het reglement RvC, directiereglement, het opstellen van een toezicht- en toetsingskader of een procuratie-en mandateringsregeling. Als Atrivé zorgen we ervoor dat de reglementen de wensen en formele vereisten voldoen en onderling goed samenhangen, als onderdeel van de ‘good governance’ van de organisatie.

Atrivé heeft de afgelopen jaren diverse corporaties ondersteund en geadviseerd bij het implementeren van de Woningwet (c.q. Veegwet Wonen) en aanverwante regelgeving. Ook hebben we bij diverse huurdersorganisaties voorlichting gegeven over de impact van wet- en regelgeving en de betekenis voor de werkzaamheden van de huurdersorganisatie. Hoewel de Woningwet inmiddels is geïmplementeerd merken wij dat er regelmatig vragen zijn over de uitwerking van de wet in de praktijk. Heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem